Türkiye Cumhuriyeti inkilap tarihi kısa notlar

T.C.İNKILÂP TARİHİ

 1. Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin İLK belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’ ında ortaya çıkmıştır.
 2. 2. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk defa fiilen ORTADAN kalkmıştır.
 3. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin İLK tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ kurmak olmuştur.
 4. İtilaf Devletlerinin İLK işgal ettiği yer MUSUL olmuştur.
 5. İLK defa İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmesi PARİS KONFERANSINDA kararlaştırıldı.(18Ocak1919)
 6. İlk kez ülkeye karşı saldırılara karşı koyma kararı İZMİR MÜDAFA-İ HUKUK Kongresinde kabul edilmiştir.
 7. Kuvay-ı Milliye Hareketi İLK defa YUNAN İŞGALİ ne karşı kuruldu.
 8. Manda ve Himaye fikri İLK defa PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN SONRA İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı.
 9. İşgallere karşı İLK tepki PROTESTO ve MİTİNGLER yoluyla oldu.
 10. Batı da İLK cephe AYVALIK ta açılmıştır.
 11. 11. İşgallere karşı kurulan İLK Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ CEMİYETİ
 12. 12. Batıdaki Cemiyetler İLK defa BALIKESİR KONGRESİNDE birleştirilmiştir.
 13. İLK defa Milli Mücadelenin HAKLILIĞI uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan AMİRAL BRİSTOL RAPORU ile ortaya çıkmıştır.
 14. İşgallere karşı İLK direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA karşı olmuştur.
 15. Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı İLK defa AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir.
 16. Milli Mücadelenin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ ve AMACI İLK defa AMASYA GENELGESİnde açılanmıştır.
 17. Türk Milletine Milli Hâkimiyetini eline alması amacıyla İLK defa AMASYA GENELGESİ’NDE çağrıda bulunulmuştur.
 18. Devlet rejiminin değişeceğinin İLK belirtisi AMASYA GENELGESİNDE ortaya atılmıştır.
 19. 19. Havza ve Amasya da yayınlanan Tamimlere halkın gösterdiği İLK olumlu tepki PROTESTO VE MİTİNGLERDİR.
 20. Osmanlı devletinin Türk Milletine olan sorumluluklarını yerine getirmediği İLK defa AMASYA GENELGESİNDE kamuoyuna duyurulmuştur.
 21. AMASYA GENELGESİ M. Kemal’in yayınladığı İLK ihtilal bildirisidir.
 22. M.Kemal’in başkanlığını yaptığı İlk SİYASİ kuruluş TEMSİL HEYETİ dir.
 23. İLK defa hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESİ‘nde karar verildi.
 24. 24. İLK defa Kuvay-ı Milliye deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ kullanmıştır.
 25. Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül SİVAS KONGRESİ dir.
 26. 26. Kurulacak yeni devletin temelleri İLK defa ERZURUM KONGRESİNDE atılmıştır.
 27. Milli Mücadele sırasında Hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirilmesine İlk defa ERZURM KONGRESİNDE karar verildi.
 28. İLK defa hükümet kurma fikri ERZURUM KONGRESİ nde ortaya atılmıştır.
 29. İLK bölgesel Temsil Heyeti ERZURUM KONGRESİ nde oluşturuldu.
 30. İLK defa MİLLİ bir temsil Heyetinin kurulmasına SİVAS KONGRESİ nde gerçekleşmiştir.
 31. Milli örgütlenmenin bütün yurdu kapsayacak şekilde ele alınması İLK defa SİVAS KONGRESİNDE gerçekleşmiştir.
 32. 32. KAPİTÜLASYONLARA karşı İlk tepki MİSAK-I MİLLİ de olmuştur.
 33. İLK Meclis 23 NİSAN 1923’te açıldı.
 34. İLK meclis ve hükümet başkanı MUSTAFA KEMAL dir.
 35. İLK ANAYASA 20 Ocak 1920 de kabul edildi.
 36. İLK yasaları TBMM çıkardı.
 37. TBMM Hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK önlem HIYANET-İ VATANİYE KANUNU nu çıkarmasıdır.
 38. Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK defa resmen tanımıştır.
 39. TBMM’nin İLK ASKERİ başarısı ERMENİSTAN SAVAŞI’dır.
 40. TBMM’nin İLK siyasi başarısı GÜMRÜ ANTLAŞMASI’dır.
 41. 41. Düzenli ordu ile yapılan İLK savaş İNÖNÜ SAVAŞI’dır.
 42. TBMM Hükümetini İLK tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman Devlet AFGANİSTAN dır
 43. I.İnönü Savaşından sonra TBMM İLK defa Avrupa Devletiyle bir antlaşma imzalandı.(Moskova Antlaşması)
 44. Moskova Antlaşmasıyla İLK defa Bir Avrupa Devleti Misak-ı Milliyi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.
 45. 45. Doğu sınırımız İLK defa KARS ANTLAŞMASI ile kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)
 46. TBMM Hükümeti ile İLK anlaşma imzalayan İtilaf devleti FRANSA’dır. (Ankara Ant.20 Ekim 1920)
 47. Kahramanlık ünvanı alan İLK şehir MARAŞ tır.
 48. 48. Anadolu’dan çekilen İLK devlet İTALYA olmuştur.
 49. Kütahya –Eskişehir Savaşları Milli Mücadelenin İLK ve SON yenilgisidir.
 50. M. Kemal İLK defa KÜTAHYA –ESKİŞEHİR SAVAŞI’ndan sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilmiştir.
 51. M. Kemal in Başkomutan olarak katıldığı İLK savaş SAKARYA SAVAŞI’dır.
 52. Yunan ordusu İLK defa SAKARYA SAVAŞINDAN sonra savunmaya, Türk Ordusu ise İLK defa TAARRUZA geçmiştir.
 53. TBMM ordusunun İLK taarruz Harekâtı BÜYÜK TAARRUZ dur.
 54. Türkiye İtilaf devletlerinin hepsine birden Misak-ı Milliyi ve Tam Bağımsızlığı İLK defa LOZAN ANTLAŞMASI ile kabul ettirdi.
 55. İLK Genelkurmay Başkanı FEVZİ ÇAKMAK tır.
 56. İLK T.C. Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL dir.
 57. İLK T.C. Başbakanı İSMET İNÖNÜ dür.
 58. T.C.’nin kurulan İLK siyasi partisi CUMHURİYET HALK PARTİSİ dir.(Halk Fırkası)
 59. T.C.’ nin kurulan İLK Muhalefet partisi TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI’dır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.