Schumpeter tipi büyüme modeli nedir?Schumpeter tipi Büyüme Modeli
Üzerinde önemle durulması gereken ve yeni jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan diğer bir model de Schumpeter’in “Yenilik Modeli”dir. J.Schumpeter kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde, devamlı gelişeceğini savunmuştur. Sistemin yarattığı hasıla artışı istismara değil, işçi sınıfın refahının yükselmesine yol açacaktır. Aslında kapitalist sistemin sonunu getirecek olan ekonomik bunalımlar değil, bu refah artışı olabilir. Yaşama düzeyi yükselmiş işçilerde ve liberal ortam içinde yetişen aydınlarda maddi tatminsizlik yerini manevi tatminsizliğe bırakacaktır. Kendi kaderlerini kendileri tayin etmek isteyen bu sınıflar, kapitalist sisteme ve kapitalist girişimcilere karşı bir tutum alacaklardır. Kapitalist sistem böylece kendini savunan taraftar bulamayıp yerini sosyalist sisteme terk edecektir.
Schumpeter, kapitalist sistemin büyümesinde girişimcilerin rolünü ve teknik ilerlemelerin girişimciler tarafından üretime uygulanmasına, yani kendi deyimi ile yenilikleri (innovations) en önemli etken olarak görmüştür. Yazar, beş tür yenilik olduğunu
söylemektedir.
a. Piyasaya yeni bir malın, yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi,
b. Üretime yeni bir tekniğin uygulanması,
c. Yeni piyasaların keşfedilmesi ve yaratılması,
d. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması,
e. Endüstrinin reorganizasyonu..
Kapitalist sistemin büyümesiyle azalan kar haddini yeniden canlandıracak olan, yukarıda sayılan süreçler sonucu ortaya çıkacak olan yeniliklerdir. Schumpeter bu görüşü ile kapitalist girişimcinin elde ettiği karların da bir çeşit açıklamasını yapmaktadır.

İlgili Kategoriler

Mülakat KavramlarıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir