Parafiskal gelirler ders notu

PARAFİSKAL GELİRLER

Parafiskal gelirler, iktisadi, mesleki ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların kamusal ya da yarı kamusal nitelikteki hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir. Parafiskal Gelir Çeşitleri:

  1. Sosyal parafiskal kuruluşlar ve gelirler: Sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları prim ödemeleridir. Sağlık, emeklilik ve istihdam gibi alanlarda faaliyet gösteren sosyal güvenlik kuruluşları, temel fonksiyonlarını yerine getirmek için kesenek, aidat ve prim adı altında parafiskal gelir toplarlar. Ülkemizde de örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli aylığı, malullük, dul ve yetim aylığı, ölüm ve sağlık yardımı konularında üyelerine yardım ve hizmet götürmekte ve karşıhğında parafiskal gelir tahsil etmektedir.
  2. Ekonomik parafiskal kuruluşlar ve gelirler: Belirli sektörlerde işlem yapan ki veya kuruluşlardan, söz konusu sektörlerin amaç ve işleyişlerini düzenlemek ve toplum yararına uygun hale getirmek için kesinti, prim ve aidat gibi parafiskal gelir toplayan kurumlar ekonomik parafiskal kuramlardır. Örneğin, FİSKOBİRLİKvb.
  3. Mesleki parafiskal kuruluşlar ve gelirler: Yine özel kanunlarla kurulmuş ve üyelerinin meslekleri ile ilgili yardım ve hizmet sunan mesleki parafiskal kuruluşlar, üyelerinden kayıt ücreti ve aidat gibi parafiskal gelirler toplarlar. Ticaret Oda-ları, Sanayi Odaları, Mühendis ve Mimar Odaları, Barolar, Tabip Odaları vb. gibi kuruluşlar mesleki parafiskal kuruluşlardır.

Kurumlar vergisi oranı 2006 yılından beri %20

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.