İslamiyet öncesi Türk Devletleri hakkında pratik bilgiler

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri hakkında Ön Bilgiler

Türklere ait ilk bilgi ”ÇİN KAYNAKLARINDA” geçmektedir.
”Türk ” adıyla ilgili yada ”Türk Tarihi” ile ilgili ilk bilgileri başka milletlerin kaynaklardan öğrenmemizin nedeni Türklerin yazılı döneme geç geçmelerindendir.
Türklerin ilk ana vatanı ”ORTA ASYA ” dır.
Orta Asya’da bulunan ilk kültür merkezleri Sırasıyla;
1- Anav
2-Kelteminar
3- Afanesyova
4-Andronova
5-Karasuk
6-Tagar
”Türk” adının bir çok kaynakta geçmesinin nedeni göçebe yaşam tarzından dolayı çok geniş alanlara yayılmalarındandır.
İlk Türk Topluluğu İSKİTLER (SAKALAR) dır
Orata Asyada Kurulan İlk Türk devleti HUN devletidir.
ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ Orta Asya’daki Türk göçlerinin yoğun olarak M.Ö. 1700’lerde başladığı kabul edilmektedir. Göçler yüzyıllarca devam etmiştir.
NEDENLERİ: İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi
GÖÇ YÖNLERİ: Kuzeye Gidenler; Sibirya’ya Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin’e Batıya Gidenler; İki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya; Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.