İş hukuku pratik notlar

                                İŞ HUKUKU

ARA DİNLENMESİ:günlük çalışma süresi içinde işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

*4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15dk,

*4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde 30 dk

*7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat

BİLDİRİMLİ FESİH:sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinde söz konusudur.İşçilerin işyerindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak iş sözleşmesi feshedildikten sonra belli bir süre daha çalışmalarını öngören sona erme şeklidir.

*0-6 ayda 2hafta sonra

*6-1,5 yıl arasında ise 4 hafta sonra

*1,5-3 yıl arasında ise 6 hafta sonra

*3 yıldan fazlaysa işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

NOT:iş kanununa göre 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 ay kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından işçinin yeterliliği,davranışları yada işletmenin,işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplerle feshedilir.

NOT:haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez.

*Fazla çalışma 1 yılda 270 saatten fazla olamaz.

*Her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücret %50 yükseltilerek ödenmelidir.

*Gece çalışması en geç saat 20:00da başlayarak en erken sabah 06:00a kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir.

*Nitelikleri bakımından en fazla 30 işgünü süren işlere süreksiz iş,daha uzun süreli olan işlere sürekli iş denir.

İŞÇİ:bir iş sözleşmesine bağlı olarak işveren ad ve hesabına çalışan gerçek kişilerdir.

İŞVEREN:bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerle tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA:işyerinde çalışan işçi sayısı;

-20-100 işçi arasında ise en az 10 işçinin,

*101-300 işçi arasında ise en az %10 oranında işçinin

*301 ve üzerinde ise en az 30 işçinin çıkması.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:İşçinin bu haktan yararlanabilmesi içinişyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere çalışmaya başladığı günden itibaren en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

*1-5 yıl arasında çalışmaya 14 günden az

*5-15 arasına 20 günden az

*15 yıl ve üzerine 26 günden az olamayacaktır.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.