İlk Türk toplumlarında kültür ve medeniyet

KÜLTÜR VE MEDENİYET

Kut: Tanrı tarafından hükümdarlara verildiğine inanılan hükümdarlık hakkıdır.

Hükümdar: Devlet yönetiminin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Hatun: ilk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine verilen isimdir.

Veraset Sistemi: Hükümdarlık hakkının hanedanın erkek çocuklarına geçmesidir.

İkili teşkilat: ilk Türk devletlerinde ülke, idari bakımdan ikiye ayrılarak yönetilmiştir.

Kurultay: Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclis.

Onlu Sistem: Ordunun onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi teşkilatlandırılmasıdır.

Hilal-Turan Taktiği (Kurt Kapanı): Ordunun üç kuvvete ayrılarak, ortadaki kuvvetin düşmana saldırmasıyla başlar. Daha sonra bu kuvvetlerin yenilmiş gibi aniden geri çekilmesi üzerine aniden düşman ordusu karşı taarruza geçer, bu sırada sağ ve soldaki Türk kuvvetleri düşmanı çember içine alarak yok etmeye başlar.

  • Türklerde ordunun temeli süvariler (atlı birlikler) oluşturmaktadır.

Töre: Kurultayda alınan kararlardan oluşan ve toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına denilmektedir.

Yuğ: Ölüler için düzenlenen törenler

Şaman: Dini törenleri yönetenler

Kurgan: Ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlar

Balbal: Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü kişiler sayışımca mezarın başına dikilen taştan heykeller.

Orta Asya Türk Destanları

İskitler: Alp Er Tunga, Şu

Hunlar: Oğuz Kağan

Göktürkler: Bozkurt, Ergenekon

Uygurlar: Türeyiş, Göç

Kırgızlar: Manas

  • Karasal iklime sahip olan Orta Asya bozkırları, tarımdan çok hayvancılığa elverişlidir.
  • Türklerde en eski din Gök Tanrı
  • Türkçe Ural-Altay dil ailesine bağlıdır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.