İdari Yargılama Usul Hukuku 2017-2018 Yılı Değişiklikleri-KPSS Not

İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER

  • Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve İdari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkidir.
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. AYİM’in görevleri Danıştay’a devredilmiştir.
  • Bölge İdaresi Mahkemesi üyesi olabilmek için meslekte en az 6 yıl görev almış olmak gerekir.(KHK 671 28. Madde)
  • Danıştay’ın Daire sayısı 10’a düşürülmüştür.3,4,7,9. Daireler Vergi Dava Daireleridir.2,5,6,8,10. Daireler İdari Dava Daireleridir..
  • İdari Dava daireleri toplantı görüşme sayısı en az 15’dir.
  • Vergi Dava daireleri toplantı görüşme sayısı en az 11’dir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir