Hazine Birliği Nedir?

Hazine birliği; devletin her türlü gelirinin Devlet Hazinesinde toplanması ve bütün giderlerinin yine Hazineden ödenmesidir.

5018 sayılı Kanun’un 6. maddesi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin;

– Gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceğini,

– Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüm gelirlerinin Hazine veznelerine gireceğini, giderlerinin ise bu veznelerden ödeneceğini ve bu idarelerin özel vezne açamayacağını düzenlemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar