Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler ders notları

Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler

Tedarikçiler ve kuruluşun farklı boyutlarda iş ilişkisi olan kesimlerin kurumla ilgili gelişmelerden haberdar edilmeleri, memnuniyetsizliklerinin belirlenmesi, çeşitli ortamlarda yöneticilerle bir araya gelerek; iş yaşamı dışında sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, iç halkla ilişkilerin amaçları içinde yer alır.

İç halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlar:

1.toplantılar; çalışanların sorularını veya sorunlarını yöneticilere doğrudan iletme şansı buldukları iç halkla ilişkiler ortamıdır

2.çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler; geziler, piknik, kurumda uzun süredir çalışanlara plaket verilmesi, emekliliği hak edenler için veda partileri ve belirli bir başarıya ulaşmada katkı sağlayanların ödüllendirildiği törenler..

3.kuruluş yayınları                                                        4.kurum gazetesi ve dergisi

5.kitap                                                                                6.mektup

7.broşür                                                                             8.duyuru panosu ve afiş

9.internet temelli araçlar; intranet, extranet, sosyal medya

İntranet; kuruluşa özel, sadece çalışanların yararlanabildiği bir internet ağıdır
Extranet; çeşitli önlemler ve parolalar sayesinde, kuruluşun iletişim ağına dışarıdan güvenli erişim sağlar.
Sosyal paylaşım ağları; facebook, twitter

DIŞ HALKLA İLİŞKİLERDE ORTAM VE ARAÇLAR

Kuruluşlar hedef kitlelerine ve paydaşlarına uluşarak, karşılıklı anlayış sağlamayı amaçlarlar. Halkla ilişkiler bu yönetim sürecinin önemli bir ayağını oluşturur.
Kurumun dış çevresini hedefleyen halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirebileceği pek çok ortam ve araç söz konusudur bunlar;

1.organizasyon faaliyetleri                                        2.toplantı                                           3.sergi

4.fuar; belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlardır.

5.festival                                                                           6.yarışma                                           7.tören

8.Kitle İletişim Araçları ve Medya İle İlişkiler

Kitle iletişim araçları, milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sağlar. Kuruluşlar, halkla ilişkiler temalı mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak için medyadan yararlanmak zorundadır. Medya kurumları da yayınlarını sürdürülebilir kılmak adına bilgi ve haber ihtiyacı duyarlar. Her iki tarafın ihtiyacının karşılanması ancak etkin bir işbirliği ve karşılıklı anlayışla sağlanabilir.

GAZETE VE DERGİLER, yani basın kuruluşları, dış halkla ilişkiler açısından son derece önemli araçlardır. Milyonlarca insana ulaşan bu yayınlar; kitleleri etkilemek, olumlu imaj ve karşılıklı anlayış sağlamak için halkla ilişkiler mesleği için vazgeçilmezdir.
Basın bülteni hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler: İlk paragraf tüm bülteni özetler nitelikte olmalıdır. 5 N 1 K kuralına sıkı sıkıya bağlı kalmadır. Edebi bir dilden kaçınmalıdır. Kuruluşla ilgili tek bir haberi içermelidir. Tarafsız bir haber metninin özelliklerini sergilemelidir. Habere değer katacak fotoğraf ve görsellerin de medyada yer alması önemlidir. Bültenin kim tarafından yollandığının ilk bakışta anlaşılır olması gerekir. Halkla ilişkiler uzmanının adı, tlf faks numarası e posta eklenmelidir. Bültenin başlığı olmalıdır. Bülten yazarken Türkçeye ve dil yazım kurallarına özen gösterilmelidir. Basın bülteninde tarih yer almalıdır. Basın bülteninin ne zaman medyaya gönderileceği son derece önemlidir.

TELEVİZYON, Türkiye’de en çok takip edilen kitle iletişim aracıdır. Halkla ilişkiler uzmanları, basılı medyada olduğu gibi, televizyon kanalları için de bültenler hazırlar. Basın bülteninden farklı olarak, televizyon kanallarına gönderilen materyal görsel-işitsel malzemelerdir.

RADYO, eskiye oranla etkisini kaybetmeye başlayan bir kitle iletişim aracıdır.

SİNEMA, doğrudan bir halkla ilişkiler aracı olarak görülmemelidir. Basın veya televizyon gibi bülten yollanabilecek bir iletişim aracı değildir. Diğer yandan, kuruluşların sanat dallarından biri olan sinemaya verdikleri desteğin hedef kitle üzerinde olumlu bir izlenim uyandıracağı unutulmamalıdır. Kuruluşlar doğrudan bir sinema filminin gerçekleşmesine katkıda bulunabilecekleri gibi; sinema festivalleri, senaryo veya kısa film yarışmaları, öğrenci projeleri gibi etkinliklere de sponsor olabilirler.

İNTERNET, günümüzün en önemli kitle iletişim aracıdır. İnternet temelli pek çok araç kuruluşların halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılabilir bunlar; web sitesi, elektronik posta, blog, sanal haber bültenleri ve elektronik dergilerdir.

İlgili Kategoriler

Kamu Yönetimi Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.