Fiyat farklılaşmasının türleri ve tekelci rekabet piyasası

FİYAT FARKLILAŞMASININ TÜRLERİ

1-Birimler Arasında Fiyat Farklılaştırma: Tekelcinin her ürettiği her birim malı ayrı ayrı mümkün olan en yüksek fiyattan almak isteyene satmasıdır. TAM FİYAT FARKLILAŞTIRMASI da denir .
2-Miktar Arasında Fiyat Farklılaştırma : Tekelcinin belirli bir miktar için tek fiyat daha sonraki ek miktarlar için daha yüksek fiyatlar belirlemesidir. 2.DERECE FİYAT FARKLILAŞTIRILMASI da denir.
3-Alıcılar Arasında Fiyat Farklılaştırma: Tekelcinin farklı piyasalarda farklı farklı fiyat uygulaması veya aynı alıcı grubu içinde tüketicileri farklı bölümlere ayırıp ta farklı fiyatlar uygulamasıdır.
TEKEL İLE TAM REKABET PİYASASININ FARKLILAŞTIRILMASI

Her iki piyasada da denge MC= MR düzeyinde oluşmasına rağmen ,tekelci için denge noktasında fiyat; marjinal gelirden ve marjinal maliyetten büyüktür.(P>MR, P >MC ) Uzun dönemde tam rekabette ekonomik kar yoktur. Tekelde ise ; vardır. Tam rekabette fiyat düşük , üretim yüksek iken tekelde fiyat daha pahalı, üretim azdır.
TEKELCİ REKABET PİYASASI

Birbirinden bağımsız olarak hareket eden çok sayıda firmanın,farklı ürünleri sattığı piyasadır.

1-Birbirinden bağımsız hareket ede çok sayıda alıcı ve satıcı vardır 
2-
farklı satıcıların ürünleri farklılaştırılmıştır.gerçek yada görünüşte olabilir. 
3
-piyasaya giriş ve çıkış nispeten serbesttir.

Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi: Tekelci rekabetçi firma marjinal gelirin(MR),marjinal maliyete(MC) eşit olduğu düzeyde karını maksimize eder.

Tekelci Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi: Piyasaya giriş çıkışlar serbest olduğu için,yeni firmalar piyasaya girerler.Bu durum piyasa arzını arttırır.sonuçta fiyatlar ortalama maliyete eşit oluncaya kadar düşer ve fiyat artar,maliyete eşit olur.ekonomik kar söz konusu olmaz.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.