Coğrafya akılda kalıcı ezber yöntemi-Coğrafya kodlama

KPSS COĞRAFYA KISA KODLAMALAR

Egede en çok yetişen ürünler :ZÜHTiZeytin,Üzüm,Haşhaş,İncir

Rüzgarlar: KaYıP SaKaL….Karayel,Yıldız,Poyraz,Samyeli,Kıble,Lodos

İç Anadolu daki Platolar HUCOB….Haymana,Uzunyayla,Cihanbeyli,Obruk,Bozok

Ulkemızde Dogaz gaz Santralleri:.OHA…Ova akça,Hamitabat ,Ambarlı

Egede kırık dağlar : MaYBAM…Madra,Yunt,Bozdağ,Aydın dağları,Menteşe

Akdenizdeki Karstık Ovalar : TAKKE….Tefenni ,Acıpayam ,Korkuteli, Kestel, Elmalı

İhrac ettiğimiz Madenlerimiz. BaCaK MaBeT BAKIR,CİVA,KROM,MAGNEZYUM ,BOR,TUZ

İhrac Ettiğimiz Ürünler: Ç SıNıF TAKİM..ÇAY,SEBZE,NOHUT ,FINDIK,TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI ,KAYISI ,İNCİR, MERCİMEK

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM…Bandırma,İstanbul,Sivas,İzmir,Mardin,Gi resun,Elazığ,Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R

İşletmeler için Ortadaki harflere bir de “samsun” ekleyin.Yani “ADES” (Kastamunu-küre)(Artvin-murgul)

(Diyarbakır-ergani)(Elazığ-murgul) (Rize-çayeli)

DEMİR çıkarılan ve işlenen yerler;S A M İ (Sivas-divriği ve kangal) (Adana-feke ve kozan)(Malatya-hekimhan ve hasançelebi) (İzmir-dikili ve torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(sivas ve izmir)

Doğu anadoludaki madenler

MeraKLı KABakÇı DEMİR…Manganez,Krom,Linyit,Kükürt,Krom,Kaya tuzu,Çinko Demir

Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları: JETKiLiMCiZADe

jeotermalenerji,Krom,Linyit,Mermer,Cıva,Zımparataş ı Altın ,Demir

Tektonik Göller: MUSİBET…Manyas,Ulubat,Sapanca,İznik,Beyşehir,Eği rdir,Tuz

Heyelan Set Gölleri: UYSAT…Uzungöl,Yedgöller,Sera,Abant,Tortum

Volkanik Set Gölleri:

ERÇEKli NAZİK,HAÇLIyla beraber VAN GÖLÜnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü,Nazik gölü,Haçlı gölü,Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü

Egedeki platolar: YUBBİ…Yazılıkaya,Uşak,Banaz,Bayat,i………..

G.Doğudakı platolar: DUAA…Diyarbakır,Urfa,Antep,Adıyaman

Enerji üretilen göller elektrik Hattı gibi “HET”….Hazar gölü, eğridir gölü, tortum gölü.

Marmaradakı tektonık gölleri:KULİS…Kuş(manyas) gölü,Ulubat gölü,L—,İznik gölü,Sapanca gölü

Sigara farikası bulunan İller:SİİMBAAT…Samsun,İzmir,İstanbul,Malatya,Bit lis,Adana,Tokat

Bakır merkezlari MaKaM SEM SEzsiz harfler….M= Murgul artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden elazığ. SEM Samsun,ergani ve murgul

Ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğu MEGAKID(Orada a ve g yi değiştirin akılda kalsın dıye öle kodlandı meag kıd aslında sıralama)

Marmara,Ege,Akdenız,G.doğu,Karadenız,Iç Anadolu Doğu anadolu

Türkiye’deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE

B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER:S S K…..S alda gölü,S uğla Gölü,K estel Gölü

Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM….İ ZMİR,D ENİZLİ,A YDIN,M MUĞLA

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ

K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)

KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA… Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS…Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:KAK…Keban,Atatürk,Karakaya

Karstik göller: SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT agacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL) SALDA GÖLÜ,AVLAN GÖLÜ,SÖGÜT GÖLÜ,KESTEL GÖLÜ

EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)

L İNYİT

A LTIN

Z IMPARA TAŞI

C İVA

U RANYUM

M ERMER

Bölgelerin ayrılmasında etkili olan faktörler =YENİDEN

Y erşekilleri

E konomi

N üfus ve yerleşme

İ klim ve bitki örtüsü

DEN ize göre konum

Haritalarda hangi yükseltide hangi renk kullanılır,şu şekilde belirtebiliriz:

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

Kodlarsak: YaSTıK olarak daha ii akılda kalabilir…

İç anadoludaki ürünler: BEŞPAY

B uğday

E lma

Ş eker pancarı

P atates

A arpa

Y teşil mercimek

İpekli dokuma: BİG

B ursa

İ stanbul

G emlik

Ülkemizde olmayan madenler: KiTaP

K obalt

T itanyum

P latin

Kapatılacak madenler: CıVıK

C iva ( kanserojen)

V olfram (rezerv az)

K ükürt ( rezerv az)

Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER

K astamonu-küre

A rtvin- murgul

D iyarbakır- ergani

E lazığ- maden

R ize- çayeli

Civanın çıkarıldığı yerler: KİM Bu

K onya

İ zmir

M anisa

B (joker)

U şak

Karstik ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla

B urdur

A ntalya

D enzili

e (joker)

M uğla

I sparta

Bor Madeni: BEBeK

B alıkesir,bigadiç,susurluk

E skişer-seyitgazi

B ursa-mustafa kemal paşa

e (joker)

K ütahya- emet

GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS

P amuk

A yçiçeği

S oyafasülyesi

P irinç

a (joker)

S ebze

Batı karadeniz dağları: KILIBIK

K öroğlu

I lgaz

ı (joker)

B olu

ı (joker)

K üre

kızılırmak üzerindeki barajlar(HoKKA)

H irfanlı

o

K esikköprü

K apulukaya

A ltınkaya

Yeşilırmak üzerindeki barajlar (HAS)

H asan uğurlu

A lmus

S uat uğurlu

Fırat nehri üzerindeki barajlar (KAK)

K eban

A tatürk

K arakaya

 

İlgili Kategoriler

Coğrafya Ders Notları YKS-TYT-AYT Coğrafya Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları


Yorumlar 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.