Ceza Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu


CEZA GENEL HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER 1.UZLAŞTIRMA

 • UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEN SUÇLAR:
 • Soruşturulması / kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
 • Şikayete bağlı olup olmadığını bakılmaksızın T.C.K’da yer alan suçlara karşı
 • Mağdur veya suçtan zarar görenin Gerçek veya Özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından 3 yılı aşmayan hapis adli para cezası gerektiren suçlar

Bu suçlar;

Kasten Yaralama,Taksirle Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, Konut Dokunulmazlığının ihlali, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, Ticari Sır, bankacılık sırrı ihlali

 • UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEMEYEN SUÇLAR:
 • Soruşturulması ve Kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Uzlaştırma kapsamına giren bir suç uzlaştırma kapsamına girmeyen bir suçla birlikte işlenirse NOT: Etkin Pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar için yeni düzenlemeyle uzlaştırma yoluna gidilebilecektir. Önceden gidilememekteydi.
 • UZLAŞTIRMA SÜRECİ:
 • Suç Uzlaştırma Kapsamında bir suç ise Dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderilir.
 • Büro tarafından bir Uzlaştırmacı görevlendirilir. Görevlendirilen Uzlaştırmacı taraflara teklifte bulunur. Taraflar tekliften itibaren 3 gün içinde kararı bildirmemişse Reddedilmiş teklif sayılır. Kabul Edilirse; Uzlaşmacı işlemi 30 gün içinde sonuçlandırması gerekir. Uzlaştırma bürosu tarafından bu süre en çok 20 gün daha uzatılabilir. Uzlaştırma Teklifi Reddedilmesine Rağmen; Şüpheli, mağdur, zarar gören uzlaştıklarını gösterir belge ile en geç iddianamenin düzenlediği tarihe kadar Cumhuriyet Savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
 • Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilmez. Uzlaştırma sonucunda verilecek kararla ilgili kanun yoluna başvurma hakkı saklıdır.
 1. ÖN ÖDEME
 • Yalnızca; ADLİ PARA CEZASI gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 6 ayı aşmayan suçlarda uygulanır.
 • Soruşturma aşamasında savcılık tarafından yapılan tebliğ üzerine 10 gün içinde ödediği takdirde kamu davası açılmaz.
 • Suçun ön ödemeye tabi olduğu kovuşturma aşamasında anlaşılırsa teklifi direkt mahkeme yapar. Fail, ön ödemeyi kabul ederse dava düşer.
 • Yargılamasız ceza olmaz ilkesinin istisnasıdır.
 • Ön ödeme hükümleri kapsamında hakkında taksirli suçlar hariç olmak üzere kovuşturma ve soruşturma sona erdirilen kişiler bu tarihten itibaren “5 yıl” içinde yine ön ödemeye tabi suç işlerse ön ödeme miktarı %50 artırılır.

GERİ VERME

(6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu, Kabul Tarihi 24/4/2016)

 • Yabancının Türkiye’de bulunduğu YER AĞIR CEZA MAHKEMESİ geri verme kararlarında KABUL EDİLEBİLİRLİK kararı verir. Kişinin bulunduğu yer belli değilse Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yetkilidir.
 • Kabul edilebilirlik kararına karşı 7 gün içinde YARGITAY’a temyize gidilebilir. Yargıtay bu başvuruları 3 ay içerisinde sonuçlandırır.
 • Kabul edilebilirlik kararı verilmişse bu kararın yerine getirilmesi; Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayına bağlıdır.

İADE EDİLEMEYECEK HALLER:

 • Yabancı ülkede işlenen suç Türk kanunlarına göre suç ise iade edilmez.
 • İşlenen suç Türk Devleti, Türk vatandaşı, Türk tüzel kişisinin zararına işlenmiş ise iade edilmez.
 • Kişinin iade edilmesi halinde işkence ve kötü muamele göreceği şüphesi varsa iade edilmez.
 • Suç işleyen kişi Türk vatandaşı ise iade edilmez.
 • Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç ise iade edilmez.
 • Suçlu;
 • Düşünce suçlusu
 • Askeri suçlu
 • Vergi suçlusu
 • Mali suçlu ise iade edilmez.
 • İade talebinin ölüm cezası veya insan onuruyla ile bağdaşmayan bir ceza gerektiren suçlara ilişkin olması durumunda iade edilmez.
 • adesi talep edilen kişi hakkında, talebe konu fiil nedeniyle daha önce Türkiye’de beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş olması durumlarında iade edilmez.

ÖNEMLİ NOT 1:

Türkiye’nin iade talebinde bulunabilmesi için üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kişinin iadesi, talep edilebilir. Kesinleşmemiş mahkumiyet kararları bakımından iade talebinde bulunulabilmesi için hükmolunan hapis cezasının en az 4 ay olması gerekir. Birden fazla suçu bulunması halinde cezası bu sürelerin altında bile olsa iadeye konu olabilir.

ÖNEMLİ NOT 2:

Türkiyeden iade talebinde bulunulabilmesi için Türk Hukukuna göre Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan dolayı iade talebi kabul edilebilir. Kesinleşmemiş mahkumiyet kararı bakımından iade talebinin kabul edilebilmesi için hükmolunan cezanın en az 4 ay hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir. Birden fazla suçu bulunması halinde cezası bu sürelerin altında bile olsa iadeye konu olabilir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir