BULGARLAR

BULGARLAR (583 – 665)

İdil (Volga) Bulgarları: İdil – Volga Bulgarları ticaret alanın­da gelişmiştir. Müslümanlarla kurduğu ticari ilişkiler sonucu İslamiyet ile tanışmış ve İslamiyet’i benimsemişlerdir. Altınordu devletinin egemenliği altına girdikten sonra (1237) siyasi varlıkları son bulmuştur.

Tuna Bulgarları: Günümüzdeki Bulgaristan topraklarına hâkim olan Tuna Bulgarları 10. yy.’da Hristiyanlığı kabul etmişler ve milli benliklerini kaybetmişlerdir. Milâttan önceki yıllarda Oğuzlardan ayrılıp batıya giden bazı kabileler Oğuz adıyla anılmışlardır. Kafkasya’nın ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Oğuzlar, Avrupa Hun Devleti’ne ve Avarlara bağlı olarak yaşamışlardır. Avarların Göktürkler tarafından yıkıl­masıyla bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Fakat bu devletin kurucusunun ölümüyle devlet parçalanmıştır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.