Atatürk ilke ve inkılapları

ATATÜRK  İLKELERİ 

 1. CUMHURİYETÇİLİK:  TBMM açılması, saltanatın kaldırması, Cumhuriyet’in ilanı, 1921 ve 1924 anayasalarının kabul edilmesi, seçimlere birden fazla siyasi partinin katılması.
 1. MİLLİYETÇİLİK: Türk harfleri, TTK, TDK, Kapitülasyonların kaldırılması, Kabotaj Kanunu’nun ve Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması.
 1.  HALKÇILIK: Türk Medeni Kanunu‘nun kabul edilmesi, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, lakap ve unvanların kaldırılması, Soyadı Kanunu çıkarılarak herkese bir soyadı verilmesi ve

Kılık-kıyafet kanununun çıkarılması.

 1. DEVLETÇİLİK: Fabrikaların kurulması, İzmir Ekonomi Kongresi’nin yapılması, Sümerbank, Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması, Tarımda modern yöntem ve tekniklerin uygulanması, aşar vergisinin kaldırılması, Demiryollarının yurdun dört bir yanına yaygınlaştırılması.
 1. LÂİKLİK: Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması ile Tekke, zaviye, türbe ve medreselerin kapatılması.
 1. İNKILÂPÇILIK:  Eskiyi, kötüyü kaldırıp yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır.

Bütünleyici İlkeler

 1. Milli Egemenlik.      2.      Milli Bağımsızlık.            3.      Milli Birlik ve Beraberlik – Ülke Bütünlüğü.
 2. Yurtta Barış – Cihanda Barış.    5.      Akılcılık ve bilimsellik.      6.      Çağdaşlaşma ve Batılılaşma.
 3. İnsan ve İnsanlık Sevgisi.

ATATÜRK  İNKILÂPLARI

 Siyasal Alanda: – Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) – Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Hukuk Alanında: – Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921) – 1924 Anayasası

– Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924) – Medeni Kanunun Kabulü (1926)

– Türk Ceza Kanunu (1926) – Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

Eğitim ve Kültür Alanında: – Millet Mekteplerinin Açılması (1928) – Öğretimin Birleştirilmesi (1924)

– Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926) – Medreselerin Kapatılması (1926)

– Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928) – Harf Devrimi (1928)

– Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931) – Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)

– Üniversite Reformu (1933)

 Ekonomik Alanda: – İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

– Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925) – Çiftçinin Özendirilmesi(1925)

– Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925) – Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)

– Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) – Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)

-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) -Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)

-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)

Toplumsal Alanda: – Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)

– Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934) – Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)

– Şapka kanunu (25 Kasım 1925)  – Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

– Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1930-1934)

Atatürk İnkılaplarının Hedefleri:

 1. Türkiye’yi çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak.
 2. Çağdaş Avrupa i!e bütünleşmek.
 3. Osmanlı Devletinden kalma ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak.
 4. Halkın refah seviyesini artırmak.
 5. Çağdaş toplumlara ait değer yargılarını Türkiye’de yerleştirmek.
 6. Demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlamak.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.