Anayasa Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri Son Hali

ANAYASA HUKUKUNDA 2017 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER

2017 Anayasa Değişikliği ile Referandumdan sonra HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİREN

HÜKÜMLER:(Kısa ve Özet Hali)

 • Anayasa Madde 9:

“Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız VE TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır hükmü”

 • Anayasa Madde 76:

Milletvekili seçilme yaşının 25ten 18’e düşürülmesi

 • Anayasa Madde 76:

Milletvekili adaylık niteliklerinden; “Askerliğini yapmış olmak “şartı çıkarıldı ve yerine “Askerlikle ilişiği olmama” hükmü getirildi.

 • Anayasa Madde 101/4:

Partili Cumhurbaşkanı

 • Anayasa Madde 146:

Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17’den 15’e düşürülmesi ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili diğer düzenlemeler

 • Anayasa Madde 159:

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ile ilgili tüm düzenlemeler

 • Anayasa Madde 158:

Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve İdari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkidir.

 • Anayasa Madde 157:

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı.

 • Anayasa Madde 156:

Askeri Yargıtay kaldırıldı.

 • TBMM’in gizli oyla yapması gereken işler arasına ‘’TBMM’in Hakim ve Savcılar Kurulunun 7 üyesini seçmek’’ eklendi.
 • Anayasa da belirtilen yüksek mahkeme sayısı 4 düştü. Askeri Yargıtay’ın görevleri Yargıtay’a, AYİM’in görevleri Danıştay’a devredilmiştir.
 • Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı ‘’1 Başkan+10 üye’’ olarak hüküm altına alındı.
 • Anayasa Mahkemesinin üye sayısı IT’den 15 üyeye düştü.
 • Hakim ve Savcılar Kurulu üye sayısı 22 Asil 12 Yedek Üye den 13 Asil üyeye düşürüldü ve yedek üyelik kaldırıldı. Bu üyelerin 2 üyesi doğal üye olan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı aynen yerinde kalırken 4 üyesini Cumhurbaşkanı doğrudan seçecek hale getirildi.13 üyeden geri kalan 7 Üyeyi ise TBMM seçecektir.
 • Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan da yargılayabileceği kişiler arasından: Askeri Yargıtay; Başkanı, Başkan vekili, üyeleri ve Daire Başkanları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Başkanı, vekili, üyeleri ve Daire Başkanları, Jardarma Kuvvetleri Komutanı çıkarılmıştır.
 • 16 Nisan 2017 Referandumundan hemen sonra Anayasanın 145. , 156. , 157. Maddeleri mülga edilmiştir yani çıkarılmıştır.

Benzer Yazılar:

Yorumlar 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir