8.Sınıf Tanıtım ve Pazarlama ders notu

TANITIM VE PAZARLAMA

Tanıtım ve Pazarlama Teknikleri

Kurumsal Kimlik Tasarımı: Bir şirketin kendisi hakkında görsel bir açıklama yapmak ve iş felsefesini iletmek için kullandığı renk şemaları, tasarımlar, kelimeler vb. her şeydir. Bir şirketin kendini nasıl gördüğü, başkaları tarafından nasıl görülmesini istediği ve başkalarının bunu nasıl tanıdığı ve hatırladığı gibi kalıcı bir semboldür.

Bir ürün tanıtılırken yapılması gereken konular vardır. Bu konular şunlardır:

1-Marka İsmi: Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARETTİR.

İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR”. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır.

Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, sesler ve renkler bunların birkaçı veya tamamının kombinasyonu ve hatta malların biçimi veya ambalajları teknik bir zorunluluk olmaması kaydıyla marka olarak tescil edilebilmektedir.

2-Logo: Bir kuruluşu veya ürünü tanınabilir ve ayırt edici yapan, stilize edilmiş isim veya benzersiz bir sembol olarak gösteren grafik tasarım ürünüdür. Logo binalardan iletişime, sanayi ürünlerinden kırtasiyeye ve araçlara kadar her ürün için kullanılabilir.

Logolar farklı türlerde olabilir. Buna göre;

1. Bir Yazıya Benzeyen Logo: Yalnızca bir işletme/ürün adına odaklanan yazı tabanlı bir logodur. Şirket/ürün kısa ve öz bir ada sahip ise kelime logoları tercih edilebilir. Google’ın logosu bunun harika bir örneğidir.

2. İşaretler (Monogramı): Oldukça uzun isimleri olan işletme/ürünler için uygun bir logo türüdür. İşletme/ürün isminin baş harflerle yazılması, tasarımınızı basitleştirmeye yardımcı olacak ve aynı şekilde müşterilerin işletmenizi ve logonuzu hatırlaması kolaylaşacaktır. Örneğin TCMB’nin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na oranla ne kadar kolay anlaşılır olduğunu görülebilir

3. Resimsel İşaretler (Semboller): Resimsel işaretler (marka işaretleri veya sembol) bir simge veya grafik tabanlı bir tasarımdır. Muhtemelen logo denildiğinde akla gelen ilk görüntüdür. Bu tür şirket logolarının her biri çok sembolik ve her markanın farkına varılmasını sağlayan bir işarettir.

blank

4. İşaretler: Soyut bir işaret, resimsel bir logo türüdür. Bir elma ya da bir kuş gibi tanınabilir bir görüntü yerine ürünü temsil eden şey, soyut bir geometrik formdur. Örneğin TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) logosu üçgen ve dairelerden oluşmuş soyut şekiller içeren soyut bir logodur

blank

5. Maskotlar: Çoğunlukla renkli, bazen karikatürize edilmiş ve çoğu zaman eğlenceli olan maskot logo, kendi marka sözcünüzü (konuşmacı-karakter) yaratmanın harika bir yolu olabilir.

blank

6. Kombinasyon İşareti: Kombinasyon logo; birleşik kelime işareti veya imgesi, resimsel işaret, soyut işaret veya maskottan oluşan bir logodur. Resim ve metin yan yana dizilmiş, birbiri üstüne yığılmış veya bir görüntü oluşturmak için bir araya getirilmiş olan türdür.

blank

7. Amblem: Son logo türü ise amblemlerdir. Bir amblem, bir sembolün veya bir simgenin içindeki yazı tipinden oluşur; rozetler, mühürler ve armalar gibi.. Bu logolar, çarpıcı bir etki yaratabilecekleri geleneksel bir görünüme sahip olma eğilimindedirler, bu nedenle çoğu okul, kuruluş veya devlet kurumları için genellikle tercih edilir. Otomobil endüstrisi de amblem logolarını çokça kullanır

blank

3-Ambalaj: Ambalaj, bir ürünün koruyucusu ve tüketicisiyle ilk yüzleşmesini sağlayan (genellikle üç boyutlu) tasarım nesnesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca ambalaj bir malzemeyi veya ürünü sarmak ve korumak için dışını farklı malzemelerle desteklemek, iç kaplara yerleştirmek ve tanıtma işaretleriyle işaretlemek suretiyle tüketiciye bilgi vermek, dış sevkiyat kabına yerleştirilecek hâle getirmek olarak da tanımlanabilir.

blank

4-Afiş : Afiş tasarımları, insan yaşamının vazgeçilemeyecek görsel iletişim araçlarıdır. Çünkü afişler, görsel iletişim kurmak amacıyla sosyal konulara dikkat çekmek veya farkındalık oluşturmanın yanında bir ürünü tanıtmak veya pazarlamak, bir etkinliği duyurmak veya bilgi vermek için de tasarlanırlar.

blank

5-Billboard: Billboardlar (reklam panoları) iletişim açısından oldukça etkili bir reklam aracıdır. Billboardlar karayolları, kesişme noktaları ve yoğun şehir sokakları boyunca yerleştirilirler ve bu yönüyle halkın veya sürücülerin dikkatini çekmek için esprili sloganlar ve göz alıcı görüntüler kullanılır.

blank

6-El İlanı: El ilanı; genellikle eğitici nitelikte, tek bir konuya odaklanmış küçük bir sayfadan ibarettir. El ilanları periyodik değildir. Onlar ihtiyaç duyulduğu zaman hazırlanır ve işlevi bittiğinde bir köşeye kaldırılırlar. Tasarımcılar açık bir mesaj vermek için metin ve görüntüleri düzenli bir şekilde sunarlar.

blank

7- Broşür: Broşürler propaganda aracı olarak kullanılabildiği gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari olmayan gruplar ve sağlık gibi belirli endüstriler için değerli bir araç olabilir

blank

8-İnfografik: Kısaca bilgilendirme tasarımları olarak da tanımlanan infografikler; bilginin sistematik hikâyeleşmesi sonucu görselleşerek oluşur, böylece bilginin izleyiciye daha kolay ve kısa sürede sunulmasına olanak sunar. İnfografik, bilginin özet şeklinde sunumu olarak da adlandırılabilir.

blank

Pazarlama Teknikleri

  1. Reklam :Reklam, bir ürün veya hizmetin kullanıcıları ile iletişimini sağlayan bir araçtır. Reklamlar, onları gönderenler tarafından iletilen mesajlardır ve bunları alan kişileri bilgilendirmek veya etkilemek amacıyla tasarlanmışlardır.
  2. Reklam Senaryosu: İyi yazılmış bir senaryo, başarılı bir filmin anahtarıdır çünkü her şeyin üzerine inşa edildiği nokta orasıdır. Senaryo yazmaya başlamadan önce sorulması gereken bazı sorular vardır: Ürününüz veya hizmetiniz nedir? Hedef kitle kimdir? Hangi problemleri çözmeye çalışıyorsunuz? Ürün veya hizmetinize ilişkin vurgulamak istediğiniz üç temel fayda nedir? Ürününüz veya hizmetiniz nasıl çalışır? Video ve sunum yaparken hangi tonu kullanmak istersiniz? Yoğunlaşmanız gereken harekete geçirici bir mesaj var mı? Bu beyin fırtınası işlemini tamamladıktan sonra senaryo yazımına başlanabilir .
  3. Reklam Filmi:Reklam filmleri; konuyla alakalı olsun olmasın tüm müşteri -hedef kitle üzerinde etkili olmak için yapılan, kısa süreli ve etkili çalışmalardır.
  4. Doğrudan Pazarlama:Birebir seçilmiş belli bir alıcı grubuna ulaşabilen, somut, ölçülebilen, marka bağımlılığı oluşturan, iletişim kuran, geri dönüşümü net doğrudan pazarlama bir şekilde raporlanabilen etkinliklerdir. “Doğrudan pazarlama sayesinde hangi ürün ya da hizmet türünün hangi tüketici grubuna hitap ettiği belirlenebilmektedir. Örneğin; sosyal medya araçları sayesinde tüketicinin profili belirlenmekte ve o profile uyan ürünlerin reklamı kişinin sayfasına yönlendirilebilmektedir.
  5. İlişkisel Pazarlama:İlişkisel pazarlama, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurma sürecidir. Tek seferlik bir satışı teşvik etmeye çalışmak yerine, örnek ürün ve hizmet sağlanarak müşteri sadakati arttırılmaya çalışılır. İlişkisel pazarlamada şirketler; müşterilerinin kim oldukları, neleri satın aldıkları ve uzun vadede nasıl sağlanacağını anlamak için müşterileri hakkında demografik ve geçmişe dönük verilere bakarlar.
  6. Sanal Pazarlama:Küreselleşen dünyada hem sanal pazarlama yönteminde hem de geleneksel alışveriş yöntemlerinde sosyal medyanın belirleyici etkisi diğer yönlendirici unsurlardan çok daha fazladır. Buna bağlı olarak pazarlama taktik ve yöntemleri, pazar araştırmaları ve pazarlamanın genel dili digital pazarlama dili olmuştur. Küçük ve büyük ölçekli işletmeler, sanal pazarlamaya daha fazla güvenmektedir. Şirketler; sosyal medyada sayfalar oluşturuyor, etkinlikler yaratıyor, yarışmalar ve hediyeler veriyorlar. Böylelikle daha fazla takipçiye ulaşıyor ve daha fazla insan şirketlerini görüyor.
  7. Halkla İlişkiler:Halkla ilişkiler; bir şirketin veya bireyin imajını ve haklarını müşterinin gözünde şekillendirmek ve korumaktır. Halkla ilişkiler; müşterinin çalışmasının niteliğine bağlı olarak kamuoyunu, müşterileri, potansiyel müşterileri, seçmenleri, yerel topluluk üyelerini, medya mensuplarını, öğrencileri, öğrenci velilerini, çevrimiçi taraftar gruplarını, yabancı vatandaşları içerebilir yani liste sonsuzdur.

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

blank