Halkla ilişkiler ders notu

Halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişinin, bir derneğin, kamu kuruluşunun ya da özel kuruluşların karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişki kurmasını, ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan çabadır.

Halkla İlişkiler Süreci:

1.Araştırma: Öncelikle kurum kim olduğunu, kime hitap ettiğini belirlenmesini kapsar. Kurumun kendin, tanıması, kaç senedir bu sektörde, kimlere yönelik, vizyonu ne gibi unsurları bilmemiz açısından önemlidir. Bunun yanında sosyal paydaşları, hissedarları, çalışanları, ham madde sağlayıcılarını, ortakları, tüketici gruplarının ve medya elemanlarının araştırılması önemlidir. Araştırma bölümü, amaçları belirlemek adına önemlidir. Bu araştırmalarda kamu yoklamaları, anketler, kampanyalar, davetler ile tespit edilmeye çalışılır.

2.Planlama: Yapılacak işlerin temelini oluşturur. Kurumsal kimlik ve imaj, hedef kitleyi kapsayan işler planlanır. Bu planlama yapılırken de kurumun yapısı, bütçesi, stratejik planları dikkate alınır. Bu strateji ve planlama 5, 10, 15 yıllık gibi süreleri kapsar. Yine projelerin, organizasyonların, planlanması da bu bölümde gerçekleşir.

3.Uygulama: Planlama bölümünde yapılan işler b aşamada belirtilen zaman aralıklarına uyularak aktif hale geçirilir. Planlanmış projeler, organizasyonlar, kampanyalar, stratejik adımlar uygulanır. Bu bölümde kurumiçi çalışanları motive etmeye yönelik davetler, yemekler, toplantılar yapılabilir.

4.Değerlendirme: Tüm yapılan işlerin, aşamalar boyunca elde edilen verilerin ölçülmesi ve ileride geri dönüldüğünde bakılması amacıyla saklanması gerçekleştirilir. Bu sonuçlar, basın davetleri, anketler, kampanyaya katılım, sponsorların katılımı, hisse satımı gibi unsurlarla ölçülür.

Halkla İlişkilerin İlkeleri:

1.Doğruluk: Halkla ilişkiler faaliyetleri kurumun yapısını, imajını temsil ettiği için bu faaliyetlerde doğruluk ilkesi çok önemlidir. Hedef kitleye yönelik doğru olunması kurum hakkında olumlu imaj yansıtacağı için çok önemlidir.

2.İnandırıcılık: Doğruluk ilkesini uyguladığımız zaman elde edilen sonuçtur. Kurumun izlediği doğruluk politikası hedef kitle üzerinde olumlu izlenim yaratacağından bu nedenle hedef kitle kuruma inanacaktır. Bu durum aynı zamanda sadık müşteri kavramını doğuracaktır.

3.Yineleme: Halkla ilişkiler tekrar unsurunu sıkça kullanır. Çünkü kurumun imajını sağlamak adına hatırlanmak ve ön planda olmak önemlidir. Kurumun adının, renklerinin, politikasının, logosunun zihinlere yerleştirilmesi adına etkilidir. Bu durumda, sponsorluklarla, kampanyalarla, projelerle, lobicilikle, basın toplantılarıyla sağlanmaya çalışılır.

4.Harcama Planlaması: Kurumun kendi bütçesine göre planlama yapması son derece önemlidir. Halkla ilişkilerde bu hususta harca planlaması ilkesine önem verir ve faaliyetlerini buna göre sürdürür. Kurumun bütçesini aşacak projeler ve uygulamalar yapmamaya önem verir. Bu nedenle mantıklı ve tutarlı bir bütçe planlaması amaçlanır.

Kurumsal Halkla İlişkiler: Kurumun adını bilinmiyorsa tanıtmaya, biliniyorsa ama unutulmaya yüz tutmuşsa hatırlatmaya ve genel itibara çevirmeye yönelik çalışmaları kapsar. Kurum adına olumlu fikirler ve izlenimler bırakma amacı taşır. Bunu da, sosyal sorumluluk çalışmaları, etkinliklerle, sponsorluklarla, davetlerle, basın bültenleri düzenleyerek sağlamaya çalışır. Yine kurum içi çalışmalarda da önemli rol oynar. Özellikle çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara önem verir. Bunu sağlamak adına, kurum dergileri ve yayınları, davetler, toplantılar, yemekli kokteyller ve davetler düzenleyerek sağlamaya çalışır. Kurumsal halkla ilişkiler haberlerini ve çalışmalarını basın bültenlerini kullanarak iletirler. Mesajlarını haber içeriyle oluşturmaya özen gösterirler. İtibar kurum olma, ismini tanıtma, hatırlatma amacı taşır bunu yaparken de. Bu faaliyetleri yaparken de doğrudan kar amacı taşımaz, reklam yapmaz. Kurum odaklı olduğu için doğruluk ve inandırıcılığa oldukça önem verir.

Marketing Halkla İlişkiler: Pazarlamanın amaç ve isteklerini destekleme amacı taşır. Rekabetten dolayı fark yaratma çalışmalarında etkilidir. Marketing P.R. pazarlama iletişim unsurlarını, pazarlama karmasını, tutundurma alt karmasının elemanlarını kullanır. Bunların bütününü kullanıp bir organizasyon haline getirmesiyle bütünleşik pazarlama stratejisini faaliyetlerine yansıtmış olur. Marketing P.R. da halkla ilişkiler tutundurma alt karmasının elemanı olarak etkin görev alır.

Pazarlama Karması: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma

Tutundurma Alt Karması: Halkla İlişkiler, Reklam, Satış Teşvik, Kişisel Satış

Halkla İlişkiler ve Reklamın Farkları

1.Reklam yer ve zaman satın alırken, halkla ilişkiler satın almaz.

2.Reklamın birincil amacı doğrudan kârdır, halkla ilişkilerin ise kurumsal imajdır.

3.Reklam ürün odaklıdır, halkla ilişkiler ise kurum odaklıdır.

4.Halkla ilişkiler çalışmalarında inandırıcılık unsuru reklamdakine göre daha fazladır.

5.Reklamın dili süslü, mizahi olabilir ama halkla ilişkilerde dil sade ve açıklayıcı olmalıdır.

Halkla İlişkiler ve Reklamın Ortak Yanları

1.Kitle iletişim araçlarını kullanırlar.

2.Geri bildirim alırlar.

3.Hedef kitleleri vardır.

4.Mesaj iletme kaygıları varıdır.

5.Yineleme unsurunu kullanırlar.

Propaganda: Tek taraflı mesaj bombardımanı, beyin yıkama çalışmasıdır. Amaç; ne olursa olsun hedef kitleyi kendi yönüne yöneltmektir. Propaganda tek taraflı mesaj olup, tek gerçek benim gerçeğimdir fikrini savunur. Bunun içinde karalama, eleştirme, yalan gibi yollara başvurabilir. Kendine katılımları yer yer halk üzerinde baskı oluşturarak sağlayabilir.

Kara Propaganda: Kaynak belli değildir.

Gri Propaganda: Kaynak bellide olabilir olmayabilir de.

Beyaz Propaganda: Kaynak bellidir.

Spin Doctor: Haberi, bilgiyi, videoyu, programı sizde oluşturulmak istenilen düşünceyi hesap ederek düzenleme eylemidir.

Kurumsal Kimlik: Kurumsal kimlik bir kurumun logosu, renkleri, ismi, vizyonu ve misyonudur. Kurumsal kimlik değişmez. Bu durum ancak imaj araştırmalarında etki yaratılamamışsa o zaman değişebilir. Kurumsal birleşmelerde, ortalıkların bozulmasında kurumsal kimlik düzenlemesine gidilebilir.

Kurumsal Kültür: Kurumun çalışma şekli, çalışmalarıyla bırakmış olduğu izlenimler, çalışanların davranışları ve tutumları, pazarda izlemiş olduğu tavırdır. Kurum kültürü uzun sürede oluşur. İmaj çalışmaları sonucunda uzun zamanda oluşur.

Kurumsal İmaj: Kurumun kişiler üzerinde bırakmış olduğu izlenimdir. Uzun süreli çalışmalar sonucunda elde edilir. Kurumsal imajın sağlanmasıyla sadık müşteri anlayışı da gelişir ve yaygınlaşır.

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.