Eğitim Bilimleri Bilgi ve Tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR:

-İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir.
-Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir.
-Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır.
-Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır.
-Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için bir ön koşul yoktur.

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak genel olma; 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nu kutlamak esnek olma ile ilgilidir.
-Öğretim programı birçok dersi,ders programı ise sadece bir dersi kapsar.
-Örtük program,resmi program dışındaki öğrenci kazanımlarıdır.
-Programları Talim ve Terbiye Kurulu;planları ise öğretmenler hazırlar.
-Resmi program , aynı eğitim kademesindeki tüm okullar için aynıyken;uygulamadaki program , ihmal edilen program, ekstra program ve örtük program okuldan okula değişir.

-Psikolojik temel, hedeflerin ulaşılabilir ve ölçülebilir olmasını sağlar.
-Konu alanı temeli , daha çok programın içerik ögesini etkiler.
-Program geliştirmenin felsefeden en çok etkilenen ögesi hedeflerdir.
-İdealizme göre, doğru bilgi ve değer yargıları mutlaktır ve evrenseldir.
-Realizme göre, toplumun kültürü ve bilimsel doğrular eğitimin temelini oluşturur.

-Pragmatizme göre, mutlak ve evrensel bir doğru olmadığı için bireye problem çözme ve öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırılmalıdır.
-Varolşçuluğa göre , bireysellik,özgürlük ve sorumluluk önemlidir.

-Daimiciliğin ANAHTAR Kavramları:
En tutucu yaklaşım-Seçkin bireyler-Evrensel değişmez bir eğitim-Entelektüel eğitim-Klasik eserler-Maddi manevi gerçekler-Okul hayata hazırlık

-Esasiciliğin ANAHTAR Kavramları:
Ortak esaslar-En uzun süre uygulanan yaklaşım-Konuların özü-Geçmişten gelen değerler-Sıkı çalışma-Disiplin-Geleneksel yöntemler-Kültürü aktarma

-İlerlemeciliğin ANAHTAR Kavramları:
En çağdaş yaklaşım-Değişim-Öğrenci merkezli-Problem çözme-Eleştirel düşünme-Öğretmen rehber-İşbirliği-Öğrenmeyi öğrenme-Bilgiyi yapılandırma-Okul yaşamın kendisi

-Yeniden Kurmacılığın ANAHTAR Kavramları:
En yenilikçi yaklaşım-Toplumsal reform-Gerçek demokrasi-Toplumsal değişme-Fırsat eşitliği

-Tyler’ın modeli hedef belirlemeye ve öğrenme yaşantılarının düzenlenmesine çok önem vermiştir.
-Taba’nın modeli programın uygulayıcıları tarafından geliştirilmesi gerektiğini vurgular.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar