AÖF Din ve Toplum tüm ünite özetleri


*İNSAN İNSANIN KURDUDUR SÖZÜ HOBBES’A AİTTİR. BU SÖZ DÜŞMANLIĞI İÇERİR.
*J.J. ROUSSEAU’NUN DOĞA DURUMUNU VURGULADIĞI ESERİ TOPLUM SÖZLEŞMESİ VE İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI.
*SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜNDE “DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ”NE  SOSYOLOJİK KURUMLAR ADI VERİLİR.
*MARKSİST LİTERATÜRDE EKONOMİ VE DİN ARASINDAKİ BELİRLENİMİN KÜÇÜMSENMİŞ OLDUĞUNU SAVUNARAK ELEŞTİREN WEBER.
*LOUİS ALTHUSSER, MARX’IN ALT YAPI ÜST YAPI EKSENİNE ÜÇÜNCÜ BOYUT OLARAK İDEOLOJİYİ GETİRMİŞTİR.
*DİNİN ANLAMLANDIRDIĞI BİR ÇERÇEVEDE GELİŞEN ÜLKE İSRAİL.
*E.B. TAYLOR, BİLİMSEL OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ BİR DİN TANIMI İÇİN RUHSAL VARLIKLARA İNANMAYI ŞART KOŞMUŞTUR.
*DURKHEİM, TAYLOR’A TANRILAR VE RUHLAR FİKRİ NEDENİYLE İTİRAZ ETMİŞTİR.
*DİN TANIMINDA KUTSAL VE DİN DIŞI, KİLİSE VE CEMAAT GİBİ UNSURLARI İLE DİKKAT ÇEKEN DURKHEİM.
*DURKHEİM’İN BÜTÜN TOPLUMLARI İNCELERKEN BAZ ALDIĞI KAVRAMLARDAN BİRİ KUTSAL’DIR.
*TÜM TOPLUMLAR DİKKATE ALINIRSA HERŞEY KUTSAL KABUL EDİLEBİLİR. TAŞ ODUN NEHİR TANRI İNEK GİBİ…
*”DİN, KUTSAL ŞEYLERE, YANİ BİR KENARA AYRILMIŞ VE TABULAŞMIŞ ŞEYLERE İLİŞKİN BİRLEŞİK İNANÇLAR VE DAVRANIŞLAR SİSTEMİDİR” DURKHEİM
*DURKHEİM’İN DİNDE ARADIĞI ÖZELLİKLER: KİLİSE OLMASI,İNSANLAR TOPLULUĞU,TOPLULUĞUN KUTSAL KARŞISINDA TEMSİLİ,BİRLİKTELİK DUYGUSU.
*POZİTİF FELSEFE İDDİASIYLA DİNLERİ DE AŞAN BİR POZİTİVİZM DİNİ TASARLAYAN DÜŞÜNÜR COMTE.
*FENOMENOLOJİ VE ETNOMETODOLOJİYE GÖRE DİN VE İNANÇ SİSTEMLERİYLE TOPLUM ARASINDA BÜTÜN TOPLUMLARIN ORTAK ALGILAR SİSTEMİ İLE VAROLABİLMESİ ŞEKLİNDE BİR İLİŞKİ VARDIR.
*DİNİN SOSYOLOJİK TEZAHÜRLERİ AÇISINDAN EN ÖNEMLİ YANİ CEMAATTİR.
*DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OLMUŞTUR.
*BÜYÜK İSLAM BİLGİNLERİ ŞEHİRİSTAN VE İBN HAZM’IN ESERLERİNDE ANLAMACI DİN SOSYOLOJİSİ YAKLAŞIMI İLK ÖRNEKLERİNİ VERMİŞTİR.
*BÜYÜK İSLAM BİLGİNİ ŞEHİRİSTANİ’NİN ÖNCÜ METİNLERDEN KABUL EDİLEN ESERİ MİLEL VE NİHALDİR.
*ŞEHİRİSTAN VE İBN HAZM’IN İNSANLARI SINIFLANRIRKENKULLANDIKLARI REFERANS NOKTASI İNANÇ VE EYLEMLER.
*VAHYE DAYALI BÜTÜN DİNLERİ KAPSAYAN KAVRAM MİLEL, VAHYE DAYALI OLMAYAN DİN VE YA DÜŞÜNCE AKIMLARINA NİHAL DENİR.
*YAHUDİLİK, İSRAİLOĞULLARI DIŞINDA KALAN İNSANLARIN TAMAMINA GENTİLE İSMİNİ VERMİŞTİR.
*BATI DÜNYASINDA 17. YYDAN İTİBAREN ÖTEKİ KÜLTÜRLERLE KARŞILAŞMA, ORYANTALİZM’İ DOĞURMUŞTUR.
*”HUZURSUZ TEOLOJİNİN ALTINDAKİ ORYANTALİZM, ÖTEKİLİK ALGISI OLUŞTURUR” TURNER.
*ÖTEKİLİK ALGISI, GELENEKSEL TOPLUMLARDA ANTROPOLOJİK TASARIMIN TEMELİNİ OLUŞTURMUŞTUR.
*TANRININ HEM İNSAN HEM HAYVAN TÜRÜNÜN KONUMLARINI BELİRLEDİĞİ BÜYÜK VARLIK ZİNCİRİ DÜŞÜNCESİNİ, BATI İÇİN SORUN HALİNE GETİREN DENEYİM SÖMÜRGECİLİKTİR.
*ORYANTALİST DÜŞÜNCENİN OLUŞTURDUĞU DERİN ALGI ÖTEKİLİKTİR.
*DİNİN TABİATINA DAİR YAKLAŞIMLARI, DİN SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİNİN MODERN ZAMANLARDAKİ İLK NÜVELERİNİ OLUŞTURAN BACON’DUR.
*DAVİD HUME’UN DİNLER TARİHİ İÇİN ÖNERDİĞİ MODEL DÖNGÜSEL SARKAÇ MODELİDİR.
*DİNLER TARİHİ ALANINDA ETKİLİ OLAN PARADİGMA POZİTİVİZMDİR.
*DİNLERİN ÇOK TANRILI HURAFECİ BİR ANLAYIŞTAN TEK TANRILI RASYONEL BİR NOKTAYA EVRİLDİĞİNİ SAVUNAN POZİTİVİST GÖRÜŞTÜR.
*HEM DİNLER ARASINDA HEM DE DİNİN İÇİNDE ÇOK TANRI İNANCINDAN TEK TANRI İNANCINA GEÇİŞLER OLDUĞUNU SAVUNAN DÖNGÜSEL SARKAÇ MODELİ.
*SANAYİ TOPLUMUNUN ETKİSİYLE DİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇISINI DERİNDEN SARSAN SÜREÇ SEKÜLERLEŞMEDİR.
*SANAYİ TOPLUMUNUN BİR ÇOK DİNİ İNANCI AYNI TOPLUMDA BİR ARAYA GETİRMESİ SONUCUNDA GİDEREK ARTAN DUYGU GÖRECELİK.
*POZİTİVİST-İLERLEMECİ YAKLAŞIMLAR İLERDEKİ AŞAMALARDA DİNİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ DİNLER YOK OLACAK GÖRÜŞÜNÜ ÖNGÖRÜRLER.
*SOSYOLOJİNİN KURUCUSU COMTE’DUR. COMTE’UN TARİHİ, DOĞRUSAL BİR İLERLEME KURGUSU İLE AÇIKLADIĞI KURAMI ÜÇ HAL YASASIDIR.
*DURKHEİM’İN DİNİN ÖZÜNÜ VE KÖKENİNİ BULMAK ÜZERE İLKEL DİNLER ÜZERİNE YAPTIĞI ÇALIŞMA DİNİ HAYATIN TEMEL BİÇİMLERİ.
*”DİN OLGUSU,TAMAMEN İNSANIN KENDİ BİLGİSİZLİĞİNİ TELAFİ ETMEK İÇİN BAŞVURDUĞU AÇIKLAMALAR TOPLAMI OLARAK KENDİ UYDURMASIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR.”COMTE.
*WEBER’İN DİN SOSYOLOJİSİ İLE İLGİLİ REFERANS SAYILAN ESERİ PROTESTAN AHLAKI VE KAPİTALİZMİN RUHU.
*TANRININ İNSAN TARAFINDAN UYDURULMUŞ,AMA BİÇİM OLARAK  COMTE’UN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN FARKLI OLARAK BİR İHTİYAÇ OLARAK YARTILDIĞINI DÜŞÜNEN FEUERBACH.
*FEUERBACH’IN TANRI DÜŞÜNCESİNE(TEOLOJİYE) GETİRDİĞİ VE TEOLOJİ TARİHİNDE OLDUKÇA ÖNEMSENEN YAKLAŞIMI ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM.
*”DİN İNSANIN AFYONUDUR” MARX.
*DİNİ SOSYOLOJİNİN TANIMI : SOSYOLOJİYİ BELLİ BİR DİNİN PERSPEKTİFİNDEN ELE ALMAK.
*KURANDAKİ BAZI TESPİTLERDEN YOLA ÇIKARAK TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ TARİHSEL VERİLERLE BİRLİKTE MODELLEYEN İBN HALDUN.
*İBN HALDUNUN TEMEL ESERİ MUKADDİME.
*DİNİN AMERİKAN TOPLUMU İÇİNDE BİR SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA YAPTIĞI KATKIYI ANLATAN TOCQUAVİLLE.
*BİLİMSEL BİR ÇAĞDA, TOPLUM İÇİN FAYDALI, ÇAĞIN RUHUNA UYGUN BİR İNSANLIK DİNİ TASARLAYAN DÜŞÜNÜR COMTE.
*COMTE’UN TASARLADIĞI İNSANLIK DİNİNİN RAHİPLERİ BİLİM ADAMLARI OLACAKTIR. İNSANLIK DİNİNİN ÜÇLEMESİ YÜCE VARLIK-BÜYÜK FETİŞ-CEMAAT
*DİN SOSYOLOJİSİNİ GERÇEK ANLAMDA ÇERÇEVESİ BELİRLENMİŞ BİR DİSİPLİN OLARAK İLK DEFA DURKHEİM UYGULAMIŞTIR.
*DURKHEİM’İN SANAYİLEŞME SONUCU NORMLARIN ZAYIFLAMASI ANLAMINDA KULLANDIĞI KAVRAM ANOMİE.
*DİNİ İNANÇLARIN ZAYIFLAMASI VE İNTİHAR ARASINDA ANLAMLI BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU SAVUNAN SOSYOLOG DURKHEİM.
*”DİNİN BİR TOPLUMDA YAPIŞTIRICI BİR İŞLEV GÖREBİLECİĞİ GİBİ,İŞLEV BOZMA ETKSİSİ DE OLABİLİR.”MERTON.
*YORUMLAMACI SOSYOLOJİNİN İLK VE EN ÖNEMLİ İSMİ WEBERDİR.
*DİN ÇALIŞMALARINDA İNSANLARIN DÜNYAYI ZİHİNLERİNDE NASIL VE HANGİ KAVRAMLARLA KURDUKLARINI ARAŞTIRAN YAKLAŞIM FENOMENOLOJİ.
*FENOMENOLOJİK YÖNTEMİN İLK VE EN ÖNEMLİ İSMİ SCHUTZDUR.
*GELİŞTİRDİĞİ YÖNTEMLE BİZİM ORTA GERÇEKLİK ALGIMIZIN NE KADAR FARAZİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞAN GARFİNKEL.
*TEMELİ FENOMENOLOJİYE DAYANAN YAKLAŞIM ETNOMETODOLOJİDİR.
*HRİSTİYANLARA GÖRE KİTABI MUKADDESİ’NİN İSADAN ÖNCE GELEN VE İÇİNDE TAVRATINDA YER ALDIĞI 39 BÖLÜMLÜK KISMI ESKİ AHİTDİR.
*KİTABI MUKADDESİNİN İSADAN SONRA GELEN VE İNCİLİ DE KAPSAYAN 27 BÖLÜMLÜK KISMINA YENİ AHİT DENİR.
*DİN İLE DEVLET ANLAYIŞINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAI ÖNGÖREN DİN HRİSTİYANLIKTIR.
*”SEZARIN HAKKINI SEZAR’A,TANRININ HAKKINI DA TANRIYA VERİNİZ.”HZ. İSA.
*AZİZ AUGUSTİNE’İN YAZDIĞI ESER  TANRI DEVLETİ. KİLİSE VE DEVLET OTORİTESİNİN AYRILIĞINI İFADE EDEN TEZİ İSE İKİ KILIÇ TEZİ.
*AZİZ AUGUSTİNE, İKİ KILIÇ TEZİNİ İNSANDAKİ RUH-BEDEN AYRIMINA DAYANDIRIR.
*AZİZ AUGUSTİNE’İN ÖNE SÜRDÜĞÜ ŞEYTANİ OTORİTENİN MERKEZİ OLAN DEVLET SEKÜLER DEVLET.  BU DEVLETİN ZİRVE YAPTIĞI DEVLET ROMA İMP.
*AUGUSTİN’E GÖRE TANRI DEVLETİ KATOLİK KİLİSESİ İLE HÜKÜMRAN OLACAKTIR.
*SEKÜLER DEVLETİ, TANRI DEVLETİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK SADECE BU DÜNYAYA HÜKMETMESİ.
*KURANIN SADECE MEKKEDE İNEN AYETLERİ İNANÇ VE AHLAK İLE İLGİLİDİR.
*KURANDAKİ YÖNETİME İLİŞKİN İŞARET EDİLEN PRENSİPLER : ADALET-İSTİŞARE-LİYAKAT-HAKKANİYET.
*MEDİNE VESİKASI : MEDİNEYİ YÖNETMEK İÇİN YAHUDİ KABİLELERİYLE BİRLİKTE HAZIRLANMIŞTIR.ORTAK YÖNETİM KURMA ÇABASIDIR. ANAYASACILIK TARHİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BELGEDİR.
*EMEVİ ABBASİ SELÇUKLU VE OSMANLIDA GÖRÜLEN İKİLİ HUKUK SİSTEMİNDEN ÖRFİ HUKUK DEVLETİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİDİR. ŞER’İ HUKUK ÖZEL YAŞAMLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ KAPSAR.
*İSLAM TARİHİNDE YÖNETİM ANLAYIŞI YARI SEKÜLER KARAKTER TAŞIMAKTADIR.
*ORTA ÇAĞDA KİLİSENİN DEVLETLER ÜZERİNDEKİ HEGEMONYASINI KOLAYLAŞTIRAN UNSUR FEODALİZM.
*15. VE 16. YÜZYILDA FİLİZLENEN VE HERŞEYDEN ÖNCE GÜÇLÜ BİR SİYASİ OTORİTE DÜŞÜNCESİ ETRAFINDA GELİŞMİŞTİR.
*GÜÇLÜ BİR SİYASİ OTORİTE DÜŞÜNCESİNİN İLK NÜVELERİ MACHİEVELLİDE GÖRÜLÜR. ESERİ PRENS’TİR. BU ESERDE KİLİSEYE KARŞI BAĞIMSIZ VE TOPLUMA MUTLAK ANLAMDA HÜKMEDEN BİR HÜKÜMDAR DÜŞÜNCESİNİ GELİŞTİRMİŞTİR. SAVUNDUĞU EN ÖNEMLİ DÜŞÜNCE AMACA GİDEN HER YOL MÜBAHTIR.
*MACHİEVELLİ’YE GÖRE İTALYAN HALKININ TEK BİR OTORİTE ALTINDA BİRLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KATOLİK KİLİSESİDİR.
*MACHİAVELLİ’YE GÖRE YÖNETİMDE EN ÜSTTE YER ALMASI GEREKEN PRENSTİR.
*ARİSTOKRASİ GÜÇLÜ BİR DEVLET MODELİNİ SAVUNMAZ.
*ROMA KİLİSESİNE KARŞI REFORM DÜŞÜNCESİNİ BAŞLATANLAR PROTESTANLARDIR. ALMANYADA PROTESTANLIĞI BAŞLATAN MARTİN LUTHER.
*LUTHER YÖNETİCİLERE KARŞI PASİF İTAATİ SAVUNUR. ONA GÖRE İŞLENEN EN ŞİDDETLİ GÜNAH YÖNETİME İTAATSİZLİKTİR.
*JEAN CALVİN’E GÖRE KURTULUŞUN HARİCİ ARACI DEVLETTİR.
*CALVİN’İN GETİRDİĞİ EN ÖNEMLİ YENİLİK DEVLETLE KİLİSEYİ BİRBİRİNDEN AYIRIP SEKÜLER BİR SİSTEMİN GELİŞMESİNE HİZMET ETMESİ.
*AVRUPADA PROTESTANLIĞIN ETKİSİ İLE ULUSAL KİLİSE KONUSUNDA İLK ADIM İNGİLTEREDE ATILMIŞTIR.
*OSMANLININ İLK HALİFESİ YAVUZ SULTAN SELİMDİR. HİLAFETİ MEMLULULARDAN ALMIŞTIR.
*OSMANLIDA SULTANIN EN ÖNEMLİ YÖNÜ BEŞERİ VE SİYASİ YÖNÜ.
*OSMANLIDA MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCELERİNİN TEMELİNİ ATAN İTTİHAT VE TARRAKİ.
*CUMHURİYETİN KURULMASINDAN SONRA HİLAFET 1924TE KALDIRILMIŞTIR.
*YAYGIN OLARAK AVRUPADA GÖRÜLEN DİN VE DEVLETİN BİRLİKTELİĞİNE DAYANAN MODEL KARMA MODEL.
*TEOKRATİK MODEL UYGULAYAN ÜLKE İRANDIR. YARI TEOKRATİK HİNDİSTAN.
*KİLİSE VE DEVLET ARASINDAKİ AYRILIK MODELİNİN TİPİK ÖRNEĞİ AMERİKA. BU SİSTEMİN ZIDDINI FRANSA UYGULAR.
*İNGİLTEREDE LAİK ANLAYIŞ AYRILIK MODELİNE GÖRE BELİRLENMEMİŞTİR.
*DİNLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KARMA MODELE DAYANDIRAN ÜLKE YUNANİSTAN.
*İNGİLİZ ANGLİKAN KİLİSESİ: 1558 DE ROMA KATOLİK KİLİSESİNDEN KOPMUŞTUR. KİLİSENİN BAŞI PROTESTAN OLMAK ZORUNDADIR. ÜST DÜZEY KİLİSE YÖNETİCİLERİ VE PSİKOPOSLARI ATAMA YETKİSİ VARDIR. İBADET VE DOKTRİNDE ÖZERK BİR YAPIYA SAHİPTİR.
*DOĞU ORTODOKS KİLİSESİNE BAĞLI ÜLKELER : YUNANİSTAN-RUSYA-BULGARİSTAN-ROMANYA.
*395 YILINDAN BİZANSIN BATI ROMADAN AYRILIŞINDAN SONRA HRİSTİYANLIĞI RESMİ DİN KABUL EDEN KRALLARA SEZAROPAPA DENİRDİ.
*FATİH SULTAN MEHMET İSTANBUL EKÜMENİK PATRİKLİĞİNİ OLUŞTURARAK OSMANLIDAKİ TÜM ORTODOKSLARIN BURAYA BAĞLI OLMASINI SAĞLADI.
*TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE LAİKLİĞİN ANAYASA MADDESİ HALİNE GELMESİ 1937 YILINDA OLMUŞTUR.
*DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1924 DE KURULUP BAŞBAKANLIK A BAĞLI OLARAK ÇALIŞMIŞTIR.
*1929DA VATİKAN LETERAN PAKTI İLE BAĞIMSIZ BİR DEVLET HALİNE GELMİŞTİR.
*YARI TEOKRATİK İSRAİLDE HAKİM OLAN DİN ORTODOKS YAHUDİLİK.
*YAHUDİLER İÇİN KOŞER HELAL OLAN GIDALAR ANLAMINA GELİR.
*DİNİN ASLINA DÖNMEYİ SAVUNAN YAKLAŞIM FUNDAMENTALİZM.
*KIYAMETİN TÜM İŞARETLERİNİN OLDUĞUNA İNANAN VE TANRIYI KIYAMETE ZORLAYAN AKIM YENDİEN DOĞUŞÇULAR.
*ROMA DÖNEMİNDE DAHA ÇOK AKDENİZ CİVARINDA GÖRÜLEN KÖLE EMEĞİNE DAYALI BÜYÜK ARAZİ PARÇALARINA LATİFUNDİUM ADI VERİLİRDİ.
*MANORYALİZM: ARAZİ 3 PARÇAYA AYRILIR-DEMENSE, SADECE İMTİYAZLI SINIFA AİT TOPRAKLARDIR-DEMENSEYİ KÖYLÜLER İŞLE GELİR İMTİYAZ SAHİBİNİN OLUR-KÖYLÜLERİN HİZMET KARŞILIĞI KENDİ GEÇİMLERİ İÇİN İŞLETTİKLERİ ARAZİ PARÇALARI DA VARDIR.
*FEODAL DÖNEMDE TOPRAĞA BAĞLI ÜRETİM YAPANLARA SERF DENİRDİ.
*FEODAL KELİMESİ HUKUKİ RİSALELERDE ESKİ DÖNEM YÖNETİM TARZINI İFADE ETMEK İÇİN İLK KEZ FRANSIZCADA KULLANILMIŞTIR.
*FEODAL İLİŞKİLER TANIMLANIRKEN EN ÇOK DAYANAK OLARAK ALINAN SİSTEM FİEF SİSTEMİ.
*FEODALİZMDE HİYERARŞİNİN ÜSTTEN 2. BASAMAĞINI VASSALLAR OLUŞTURUR. KÖYLÜNÜN TOPRAĞI İŞLEMESİNİ,VE ASKER TOPLAMA İŞİNİ YAPARLAR.
*İNGİLTERE ÖZELİNDE FEODAL YAPIDAN ÇIKMAK MERKEZİ YAPI İLE YEREL UNSURLAR ARASINDAKİ HUKUKUN DÖNÜŞÜMÜYLE OLMUŞTUR.
*FRANSA ÖZELİNDE FEODAL YAPIDAN ÇIKIŞ FRANSIZ DEVRİMİ SONUCU KRALİYET VE SOYLULUĞUN YIKILMASIYLA OLMUŞTUR.
*ADAM SMİTH VE KARL MARX, FEODALİZMİN DAHA ÇOK EKONOMİK YÖNÜ ÜZERİNDE DURMUŞTUR.
*FEODALİZMİN POLİTİK ÖRGÜTLENMESİNİN TEMELİNDE DEREBEY ZÜMRESİ BULUNUR.
*FEODAL TOPLUM İSİMLİ ESER BLOCH A AİTTİR.
*MARC BLOCH’UN KURUCULARINDAN OLDUĞU, TOPLUMLARI TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE İNCELEMEYİ AMAÇLAYAN OKUL ANNALES TARİH OKULU.
*FEODAL TOPLUMDAKİ İNSAN İLİŞKİLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE İFADE EDEN İKİ KAVRAM KORUYAN-KORUNAN.
*FEODALİZM BATI AVRUPA COĞRAFYASINA ÖZGÜDÜR GÖRÜŞÜ DAHA ÇOK KABUL GÖREN BİR ANLAYIŞTIR.
*ROMA İMPARATORLARINDAN CONSTANTİNE HRİSTİYANLIĞI İLK KABUL EDEN KİŞİDİR.
*LATİNCEDE KIRSAL ANLAMINA GELEN, ROMA SOYLULARI VE HALKIN TEK TANRILI OLMAYAN KÜLTLERE DAYALI İNANÇLARINA PAGAN DENİR.
*HRİSTİYANLIĞIN ASIL KURUCUSU OLARAK KABUL EDİLEN AZİZ PAVLUS.
*PAVLUSÇU KİLİSENİN TESLİSCİ TEOLOJİSİNE KARŞI ÇIKANLAR ARİUSÇULUK.
*SADECE GÜNAHSIZ OLANLARIN KİLİSEYE KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNANLAR DONATİLER.
*ROMA İMPARATORLUĞUNDA HRİSTİYANLIĞI RESMİ DİN İLAN EDEN 1.THEODİUS.
*BATI AVRUPA MANASTIRLARI AZİZ BENEDİCT İLE ÖZDEŞLEŞTİRİLİR.
*İNGİLTEREDE MODERN DÖNEME GEÇİŞİSAĞLAYAN SANAYİ DEVRİMİ, FRANSA DA  FRANSIZ DEVRİMİ., ALMANYA DA DÜŞÜNSEL DEVRİM.
*ROMA İMP. GEÇMİŞTEKİ PAGAN DÖNEME SET ÇEKMEK İÇİN MODERNUS KAVRAMINI KULLANMIŞTIR.
*FRANSIZ DEVRİMİNİ AKLIN MUTLAKLAŞTIRILMASI OLARAK GÖREN DÜŞÜNÜR HEGEL.
*WEBER, TOPLUMSALLAŞMANIN ÜRETTİĞİ DEĞERLERİ GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR SÜREÇ OLARAK TANIMLAR. DEMİR KAFES.
*SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA TOPLUM FİKRİ, DİNİN BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE KUŞATICI ROLÜNÜN YERİNİ ALMIŞTIR.DURKHEİM.
*DOĞU TOPLUMLARINDA ORTAYA ÇIKAN, TOPRAK ÜSTÜNDE GÜÇLÜ BİR PATRİMONYAL HAKİMİYETİN BLUNDUĞU ÜRETİM TARZI, ASYA TİPİ
*PROTESTANLIKTA BULUNAN EKONOMİK AKILCILIĞIN YAHUDİLİKTE ZATEN VAR OLDUĞUNU BELİRTEN SOMBART.
*MARX, OSMANLININ BATI LI GÜÇLERLE SİYASİ REKABETİNE SEMPATİ İLE BAKMIŞ VE YAZILAR YAZMIŞTIR.
*D. HUME, DİNİ KORKU İLE TANIMLAMAKTADIR.
*DURKHEİM’E GÖRE DİN, TOPLUMUN ÜRETTİĞİ KUTSALLIK KAVRAMINDAN DOĞMUŞTUR.
*BATIDA DİN ANLAMINA GELEN RELİGİO KAVRAMININ KÖKENİNDE BAĞLANMA ANLAMI VARDIR.
*ARAPÇADA DİN KELİMESİNİN ANLAMLARI: YARGI-YOL-ÖDEV-BORÇ.
*”İNSANLAR TANRILARI KENDİLERİNE BENZETİRLER.”XENOPHANES.
*KLAN VE KABİLELERİN BİR ARAYA GELİP SİTE TOPLUMLARINI OLUŞTURMALARI ÇOK TANRICILIĞI DOĞURMUŞTUR.
*TOPLUMLARIN DİN TARAFINDAN OLUŞTURULUP GELİŞTİĞİNİ İLERİ SÜREN DÜŞÜNÜR COULANGES.
*BİR AMAÇ ETRAFINDA OLUŞMUŞ FİİLİ İNSAN BİRLİKTELİKLERİNE GRUP DENİR
*KÜÇÜK VEYAA BÜYÜK GRUPLARIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN KURULARN, YER-ZAMAN-TEKNİK DESTEKLE DONATILAN OLUŞUM ÖRGÜTTÜR.
*TOPLUMDA ARZU EDİLEN VE İSTENEN EN TEMEL EĞİLİMLER DEĞERLERDİR. KURALLAŞMIŞ BİÇİMİNE NORMLAR DENİR.
*TOPLUMDA BELİRLENMİŞ DAVRANIŞ KALIPLARINI İFADE EDEN KAVRAM KURUMDUR.
*BİR YARGI, OLGU VEYA DAVRANIŞI DEĞERLENDİRMEYE YARAYAN, YERİNİ VE ÖNEMİNİ BELİRTMEYE ÇALIŞAN ÖLÇÜT DEĞERDİR.
*DEĞER YÜKLENMİŞ EYLEM İFADESİ, AHLAK İLE İLİŞKİLİDİR.
*FIKIH, İSLAM HUKUKU ANLAMINA GELİR. CREDO, HRİSTİYAN HUKUKU ANLAMINA GELİR. TALMUT, YAHUDİ HUKUKU ANLAMINA GELİR.
*”DİNSEL TÖRENLER, AİLEDE SOSYAL BİRLİĞİN PARÇALANMASINI VE BİREYLERİN KAÇIŞINI ÖNLER.”MALİNOWSKİ.
*YÜKSEK TİPLİ DİNLER KURUMLARI DAHA ÇOK ETKİLER.
*DİN VE AİLENİN EN ÖNEMLİ KONTAK NOKTASI KONTROL VE DENETLEME SAĞLAMA.
*ÇOK TANRICILIKTA AİLE KURUMU,DİNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR.
*ÇOK TANRILI SİTE TOPLUMUNDA AİLENİN KUTSAL HALE GELMİŞ MOTİFLERİ AİLE REİSİ-ATALAR RUHU-OCAK-EVİN TÖREN KÖŞESİ.
*DİN VE AİLE SOSYOLOGLARINA GÖRE DİNLE DAHA UYMLU OLAN AİLE TİPİ GENİŞ AİLE.
*EKONOMİ, SINIRSIZ İHTİYAÇLAR KARŞISINDA, İMKANLARIN SINIRLI OLDUĞU ÜZERİNE ÇALIŞAN BİLİMDİR.
*DİNİN EKONOMİ İÇİN OLUŞTURDUĞU KATKI TUTUM AHLAKI OLUŞTURMASIDIR.
*SİYASET KAVRAMININ KÖKENİ ARAPÇADAN GELMEKTEDİR. BATI DİLİNDEKİ KARŞILIĞI POLİTİKADIR.
*SİYASET, DEVLET YÖNETME VE DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERİNE YÖN VERME SANATINA AİT HERŞEYİN BİLGİSİDİR. FRANSIZ AKADEMİSİ.
*MODERN SİYASET SOSYOLOJİSİNİN KURUCUSU OLAN VE SİYASETİ ARAÇ OLARK NİTELEYEN WEBERDİR.
*TOPLULUĞUN SAYGIYA DEĞER VE İTAATE LAYIK BULMASI ANLAMINDA, İKTİDARIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ MEŞRUİYET.
*DİNİN ÖZNESİ OLAN KUTSALLIK BİR KAMU OLGUSUDUR. DURKHEİM
*SİYASET, SOSYOLOJİK BİR KURUMDUR.
*DİN SOSYOLOJİSİNİN YÖNTEMLERİ: KATILIMCI GÖZLEM-DERİNLEMESİNE MÜLAKAT-ODAK GRUP ÇALIŞMALARI-ZİHNİYET ÇÖZÜMLEMESİ.
*TEOKRATİK SİSTEMDE DİN, DEVLETİN ALTINDA YER ALIR.
*FEODAL DÖNEMDE MANASTIRLARIN KURUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EN BÜYÜK OLMUŞTUR.
*MODERN KELİMESİNİN İLK TANIMI PROTESTANLIKLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
*DİN-SİYASET İLİŞKİSİNDE DİNİN,SİYASET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İFADE EDEN KAVRAM MEŞRUİYET SAĞLAMA.

ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞMANIZ YETERLİ. FİNAL İÇİN TAMAMI!

*KENDİ KENDİNİ SÜREKLİ ALDATMA EĞLENCESİ İÇİNDE DİNİN YERİ ANALİZİYLE DİKKAT ÇEKEN PARETO.
*BEŞERİ DİNLER: TOTEMİZM-BRAHMANİZM-BUDİZM-TAOİZM.
*DİNLERİN DİĞER DİNLERLE İLİŞKİSİNİ, BENZER FARKLI NOKTALARINI ELE ALAN BİLİM DİNLER TARİHİ.
*DİNİN ÖZÜNE İLİŞKİN TANIMLAMALARLA İLGİLENEN ALANLAR : FELSEFE-TEOLOJİ-DİNLER TARİHİ-ANTROPOLOJİ
*DİN, KUTSALIN TECRÜBESİDİR GÖRÜŞÜNÜ SAVUNAN OTTO.
*DİNSEL DENEYİMİN İLK SOMUT DIŞAVURUMU İBADETTİR.
*POZİTİVİZM GÜNÜMÜZDE ETKİSİNİ GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE SÜRDÜRMEMEKTEDİR.
*SÖZCÜKLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ ANLAM DEĞİŞİKLİKLERİ İLE DİLİN YAPISINI İNCELEYEN DİLBİLİM SEMANTİK.
*MODERN SOSYOLOJİ CEMAAT KAVRAMINI ARKAİK TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ İLE ÖZDEŞLEŞTİRİR.
*KURANA GÖRE ÜMMET-İ VAHİDE BÜTÜN İNSANLAR BAŞLANGIÇTA TEK BİR ÜMMETTİ ANLAMINA GELİR.
*ELMALILI HAMDİ YAZIRA GÖRE DİN, İTİKAD – ŞERİAT, AMEL – MİLLET, TOPLAMA VE BİRLİK YÖNÜYLE KAVRAMLŞIR
*DOĞU VE BATI KİLİSELERİ 1054 YILINDA AYRILMIŞTIR.
*GERÇEK KİLİSE, YANLIZCA TANRININ BİLDİĞİ GÖRÜNMEZ BİR VARLIKTIR SÖZÜ AUGUSTİNUS A AİTTİR.
*İSANIN GİZEMLİ BEDENİ KAVRAMININ YORUMUNU GENİŞLETEREK ONUN BÜTÜN İNSANLARIN KURTULUŞU İÇİN YERYÜZÜNE GELDİĞİNİ VURGULAYAN II. VATİKAN KONSİLİ.
*DİNSEL GELENEĞİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİNİ TAŞIYAN AMA BAZI KONULARDA AYRILAN YAPILARA ORTODOKSİ, DİNİ GELENEĞİN ANA GÖVDESİNDEN UZAKLAŞMIŞ YORUMLARA SAHİP MEZHEPLER HETERODOKSİ.
*İSLAMİ GELENEKTE İMAN ESASLARINI KONU EDİNEN MEZHEPLERE İTİKADİ ADI VERİLİR.
*İSLAM TOPLUMLARINDA SİYASAL SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN İLK MEZHEP HARİCİYE.
*İSLAM GELENEĞİNDE TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİ ELE ALAN EKOLLERİN HERBİRİ ÇİN KULLANILAN TANIM TARİKAT
*İSLAM KÜLTÜRÜ İÇİNDE MÜMİNLERİN İLGİ DUYDUĞU SEMPATİYLE KARŞILADIĞI UYGULAMALAR MEŞREP.
*TASAVVUF BİR GÖNÜL HAREKETİDİR. BAŞLANGIÇ NOKTASI BUDUR.
*TANRININ ZATINDAN VE SIFATLARINDAN, PEYGAMBERLERİNDEN, İSLAM İLKELERİ AÇISINDAN SÖZ EDEN KELAM
*KELAM ALİMLERİNE MÜTEKELLİM DENİR. İLK KELAM OKULU MUTEZİLEDİR. İLK SÜNNİ KELAM OKULU EŞARİLİK
*İSLAMİYETTE İBADET VE HUKUK ALANINA İLİŞKİN BİLGİLERİN ÜRETİLDİĞİ DİSİPLİN FIKIH.
*FIKIH’IN 2 TEMEL KAYNAĞI KURAN VE SÜNNETTİR. BU KAYNAKLARDA KESİN HÜKÜM YOKSA İCTİHAD DEVREYE GRR
*FIKIHIN İKİNCİL KAYNAKLARI : KIYAS-İSTİHSAN-MESALİHİ MÜRSELE- SEDDİ-ZERAYİ.
*İSLAM DÜNYASINDA KURULAN İLK TEKKE EBU HAŞİM EL KÜFİYE ATFEDİLMEKTEDİR.
*ARAPÇA EMM KÖKÜNDEN GELEN İMAMIN ANLAMLARINDAN BİRİ DE DEVLET BAŞKANIDIR.
*BİLİM TARİHÇİSİ THOMAS KUHN UN GELİŞTİRDİĞİ KAVRAM PARADİGMA.
*BİR BAKIŞ AÇISI, BİR KAVRAYIŞ VE ANLAYIŞ BİÇİMİ OLAN, ÖRÜNTÜ YADA UZUN DÖNEMLİ MODEL PARADİGMA.
*TOPLUMSAL TABAKALAŞMA, TOPLUMSAL YAPI İÇİNDEKİ EŞİTSİZLİKLERİ İNCELER.
*SOSYOLOJİ GELENEĞİNDE T.TABAKALAŞMA VE FARKLILAŞMAYI İLK İNCELEYENLER KARL MARX VE MAX WEBER
*MARX TOPLUMSAL YAPIYI, ÜRETİM VE MÜBADELE İLİŞKİLERİ İLE ÇÖZÜMLER.
*MARXA GÖRE TOPLUMSAL SINIFLARIN ÇIKARLARI BİRBİRİYLE ÇELİŞİR.
*TOPLUMSAL SINIFLARI AYNI EKONOMİK KARAKTERİSTİKLERİ TAŞIYAN GRUPLAR OLARAK TANIMLAYAN WEBER.
*WEBERİ, MARKSİST SINIF ANLAYIŞINDAN AYIRAN EN ÖNEMLİ NOKTA T.TABAKALAŞMA ALANINI YAYMASI.
*WEBERE GÖRE T.TABAKALAŞMAYI BELİRLEYEN UNSURLAR: SINIF-STATÜ-SENDİKA
*SİVİL DİN VE KUTSALKAVRAMLARINI ORTAYA ATAN DURKHEİMDİR.
* DURKHEİMİN TOPLUMU ANALİZ EDERKEN EN ÇOK ÜZERİNDE DURDUĞU KAVRAM İŞ BÖLÜMÜ.
*DURKHEİM’İN TOPLUMSAL YAPIDAKİ BÜTÜNLÜĞÜ BOZAN OLAYLARLA İLGİLİ KAVRAMLARI ANOMALİ VE ANOMİ
*DİNİN TOPLUMDAKİ MEVCUT EŞİTSİZLİKLERİ VE FARKLILAŞMALARI MEŞRULAŞTIRMASINA DAİR GÖSTERİLEN EN YETKİN ÖRNEK KAST SİSTEMİDİR. IRK YADA SOY ANLAMINA GELEN KAST KELİMESİNİN KÖKENİ PORTEKİZCEDİR.
*HİNDİSTANDAKİ KAST SİSTEMİNİ OLUŞTURAN 4 BÜYÜK TABAKAYA VERİLEN AD VARNA.
*4 BÜYÜK VARNA : BRAHMAN-KİŞATRİYA-VAİŞYA-SUDRA
*HİNDİSTANDAKİ KAST SİSTEMİNDE HER KATMANIN ALT KISMINA JATİ DENİR.
*VARNA DA EN ÜST KATMAN BRAHMANLAR, SONRA PRENS VE SOYLULARIN BULUNDUĞU KİŞATRİYA, TÜCCAR İŞADAMI ÇİFTÇİLERDEN OLUŞAN KISMI VAİŞYA, MESLEĞİ OLMAYAN KÖLE VE İŞÇİLER SUDRA. KÖTÜ VE KİRLİ İŞLERİ YAPAN PARYA. BRİTANYA SÖMÜRGESİNDEKİ HİNDİSTANIN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDIRAN GANDHİ VAİŞYA İDİ.
*HİNDİSTANDA JATİLER ENDOGAMİ EVLİLİK TÜRÜNE TABİ OLMUŞLARDIR.
*HİNDİSTANDA KAST SİSTEMİNİ MEŞRULAŞTIRAN KARMA VE REENKARNASYON İNANCI.
*KASTTA VARNA VE JATİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KATEGORİZE ETMEK İÇİN KULANLAN İKİ ARAÇ KİRLLİK-MESAFE
*KASTVARİ BİR TABAKALAŞMANIN OLDUĞU ÜLKE HOLLANDA. HOLLANDADAKİ TABAKALAŞMA SÜTUNLAŞMA
*HOLLANDANIN İSPANYA ETKİSİNDEN ÇIKMASINI DİN BARIŞI ADLI ANLAŞMA İLE SAĞLAYAN VE SÜTUNLAŞMANIN İLK NÜVERİNİ OLUŞTURAN WİLLİAM VAN ORANGE.
*HOLLANDADA SÜTUNLAŞMAYI SAĞLAYAN TEMEL SÜTUNLAR : PROTESTANLAR-KATOLİKLER-LİBERALLER-SOSYALİSTLER VE SOSYAL DEMOKRATLAR.
*SÜTUNLAŞMADA KATMANLARIN BENİMSEDİĞİ YAŞAMA BİÇİMİ BİRLİKTE AMA TEMAS ETMEDEN YAŞAMA.
*HOLLANDADA SÜTUNLAŞMANIN ÖNGÖRDÜĞÜ DİNİ GRUPLARA İLİŞKİN HEDEF: PASİFLEŞTİRME-DEMOKRATİKLEŞTİRME-ÖZGÜRLEŞTİRME.
*POLONYANIN SOVYET ETKİSİNDEN ÇIKMASINA YOL AÇAN KATOLİK KİLİSESİ DESTEKLİ HAREKET DAYANIŞMA H.
*19.YYDAN İTİBAREN MODERN KÜLTÜRÜN OLUMSUZ ETKİSİYLE GERİYE İTİLEN DİNİN,YENİDEN PARLAMASI 1970LER
*İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ MODERN DÖNEMDE DİN ÇERÇEVESİNDEKİ GELİŞMELERİN 2 BOYUTU DİNSEL-İDEOLOJİK
*FUNDAMENTALİZM 19. YY SONLARINDA AMERİKADA DOĞMUŞTUR. MODERN KÜLTÜRE BİR TEPKİDİR. SÖZLÜK ANLAMI KÖKTENCİLİKTİR.
*DİN GELENEKTEN DEĞİL, GELENEK DİNDEN DOĞAR SÖZÜ SCHOUN  A ATİTTİR.
*DİN GELENEĞİN MEŞRUİYETİNİ SAĞLAR. GELENEKLE DİN ARASINDA ZAHİR-BATIN İKİLİĞİ VARDIR.
*GELENEK ALTEDİLMEDEN İSLAMİ HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLEMEZ ALİ ŞERİATİ.
*GELENEĞİN DIŞINDA İSTİKAMETİMİZİ GÖSTERECEK HİÇBİRŞEY YOKTUR S.H. NASR
*GELENEKSEL DİN, MUTLAK ATMAMIZ GEREKEN BİR TORTUDUR ALİ ŞERİATİ.
*BATIDA GELENEKSEL DİN ASIL DİNDİR GÖRÜŞÜNÜ EVANJELİSTLER SAVUNUR.
DOĞRUDAN KURANDAN ALIP İLHAMI, ASRIN İDRAKİNE SÖYLETMELİYDİK İSLAMI. M.AKİF.
*SELEFİ İSLAM, İSLAMIN TARİHSEL BİRİKİMİNİ ATMALAKTIR. DİNİ İLK UYGULAMALARDAN ALIP GETİRMEYİ SAVUNR
*SEKÜLERİZM DENDİĞİNDE İLK AKLA GELEN VE UZMANI SAYILAN BERGER.
*WEBERE GÖRE HRİSTİYANLIK, MÜMİNLERİN HAYATINDA DİN-DÜNYA İKİLEMİ YARATIR. ASETİK GERİLİM.
*PORT-ROYAL MANASTIRINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR.
*DİN ADAMI VE RUHBAN, KENDİNİ MABET HİZ. VE TANRIYA ADAMIŞ KİŞİLERE KATOLİKLERDE KLERJE DENİR.
*DİN ADAMI OLMAYAN BÜTÜN MÜMİNLERE KATOLİK MEZHEBİNDE LAİK DENİR.
*KLERJE İÇİNDE YER ALAN, EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLABİLEN TİCARET YAPABİLEN KİŞİLERE SEKÜLER DENİR.
*SEKÜLERLİK KAVRAMI KÜLTÜREL KAVRAM İLE İLİŞKİLENDİRİLİR.
*LUTHER VE CAVLVİN İN ALLAH İÇİN ÇOK ÜRETMEK AMA İSRAF ETMEMEK İLKESİ PÜRİTEN ETİK AHLAKI DOĞRURDU
*SAKRAMENTALİZM KUTSALLAŞTIRMACILIK ANLAMINA GELİR.
*DİNİ KUTSALDA, İNSAN MERKEZDEYİM DİYE DÜŞÜNÜR, MODERN TAVIRDA İSE BEN MERKEZİM DİYE. ELİAD.
*İSLAMIN YEGANE SORUNU DÜNYEVİLEŞME DEĞİL, AYNI ZAMANDA GEREKSİZ KUTSALLAŞTIRMADIR. NAKİP EL ATLAS
*ERİC HOBSBAWN VE TERENCE RANGER’IN BİRLİKTE YAZDIĞI KİTAP GELENEĞİN İCADI.
*WEBERİN RASYONEL MODERN DÜNYAYA KARAKTERİNİ VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ KAVRAM DÜNYANIN BÜYÜ BOZUMU
*KATI OLAN HER ŞEY BUHARLAŞIYOR MARX. BU İSİMLE KİTAP YAZAN KİŞİ BERMAN.
*MODERNLEŞME TEORİLERİ İLERLEMECİ VE EVRİMCİ TARİH NOSYONU İLE ÇALIŞIRLAR.
*MODERN DÜNYADA,ÖZELLİKLE KENTLERDE DİNDARLIK ÇOK YAYGINLIK KAZANMIŞ VE KURUMSALLAŞMIŞ. TURNER
*TÜRKİYEDE KENTTE DİNDARLIK DAHA GÜÇLÜDÜR.
*NİTCHENİN ÜNLÜ SÖZÜ TANRI ÖLDÜ!
*TÜRKİYE 2005 TE HAZIRLANAN AB ANAYASASINDA AB SİYASAL BİRLİKTİR MADDESİNE İTİRAZ ETMİŞTİR
*DİNİN MODERN DÖNEMDE GERİ ÇEKİLMEK YERİNE GÜÇLÜ DÖNÜŞÜNÜ TANRININ İNTİKAMI OLARAK DEĞERLENDİREN GİLLES KEPPEL
*HORTLAK İNANCININ GENELLİKLE SUÇLULUK DUYGUSU OLARAK ANLAŞILABİLECEĞİNİ BELİRTEN LACAN.
*KÜRESELLEŞMENİN ARTIŞI İLE BİRLİKTE DİNSEL ÇOĞULCULUK DURUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
*1967 YILINDA KUDÜSÜN İŞGALİ İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATININ ORGANİZE OLMASINI SAĞLAMIŞTIR.
*LYOTARD A GÖRE POSTMODERNİZM META-ANLATILARIN SONU.
*İDEOLOJİLERİN SONU TESPİTİ BELL E AİTTİR.
*HABİTUS: DÜZENLİ GÜNDELİK HAYAT PRATİKLERİ, ALIŞKANLIKLARI VE TECRÜBELER. PİERRE BOURDİEU
*SİYASETİN HİZMETİNDE, TOPLUMSAL HUZURU VE GÜVENİ SAĞLAMK İÇİN OLUŞTURULMUŞ DİN BİÇİMİ SİVİL DİN
*SİVİL DİN KAVRAMINDAN İLK BAHSEDEN DÜŞÜNÜR ROUSSEAU
*ÇOĞUNLUKLA DİNSEL TEMELLERE AİT KOLLEKTİF BİLİNÇALTI ÖĞELERİNİ ARKETİP İLE KAVRAMLAŞTIRAN C.G.JUNG

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir