Akıllı Tahta Nedir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Akıllı tahtaların olumlu olumsuz yönleri nelerdir?

Akıllı tahtalar görsel olarak bilgiyi daha kalıcı hale getirebiliyor gerek resimler gerek videolar yardımıyla konu daha çok örneklendirilebiliyor. Daha dikkat çekici ve eğlenceli olmasına ayrı bir avantajıdır. Eski tahtalar sadece yazı amaçlı kullanılabiliyor ve bu yetersiz kalabiliyor. Olumsuz yönü her teknolojik alet gibi elektriğe ihtiyaç duyulması ve kullanım için gerekli eğitim alınması şart.

Olumlu özellikleri çocukların derse olan ilgisini arttırıp eğitim içeriklerini zenginleştirebilir. Olumsuz yönü kullanım açısından öğretmenin ekstra eğitim alması gerekir. Kullanım işlevini yitirip dikkat dağıtıcı bir öğe halini alabilir. Her zekâ alanına hitap etmeyebilir. 1. elden somut yaşantılar elde edilemez.

Akıllı tahtalar; çocukların birden çok duyu organına hitap ederek bilginin kalıcı olmasında etkilidir. Aynı zamanda görsel hafızası gelişmiş olan çocuklar için de büyük bir avantajdır. Dikkat süresi kısa olan öğrencilerin dikkatini çekmekte kolaylık oluştururlar. Uzun süre kullanılması ise göz problemlerine neden olabilir. Bunun yanı sıra her okulda akıllı tahta bulunmamaktadır, bulunanların ise büyük çoğunluğunda öğretmenler akıllı tahta kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Ayrıca teneffüslerde çocuklar tarafından farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Akıllı tahta öğrencinin daha çok dikkatini çeker öğretmene zamanı etkili kullanmada yardımcı olur. Eğitim ortamında çeşitli tekniklerin kullanılmasında etkilidir. Olumsuz yanı ise tahtayı kullanma açısından yetersiz öğretmen zorlanır.

Akıllı tahta tüm duyulara aynı anda hitap eder, öğrenmede kalıcılığı sağlar, çocuklar derse aktif katılır, bilgilere anında ulaşılır. Olumsuz olarak çocuklar bilgiyi araştırmada kolaycılığa kaçar, çok bakıldığında gözleri yorar.

Akıllı tahtalar birden fazla duyu organına hitap ettiği için kalıcı öğrenme sağlar. Öğrencilerin dikkatini çekme de kolaylık sağlar. Zamandan tasarruf sağlar. Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımındaki yetersizlikleri tam verim alınmasını engellemektedir.

Akıllı tahtaların olumlu yönleri sınıfları etkileşimli aktif bir öğrenme ortamına dönüştürebilmekte ve öğrencinin derse ilgisini artırmaktadır. Aynı zamanda bilgiye hızlı ve kolay ulaşılabilme imkânı sağlar. Ders islenirken zaman kaybını önler. Olumsuz yönlerini sıralamak gerekirse öğrencilerin akıllı tahtayı amaç dışı kullanma olasılıkları, öğretmeni hazır dokümanlar kullanarak tembelliğe itmesi, radyasyon yayması gibi olumsuz yönleri sıralanabilir.

Akıllı Tahtanın Olumlu Yönleri:

✅ Eğitimde akıllı tahtanın kullanılması öğretmen öğrenci arasındaki iletişimi daha da hızlandıracağından öğrencinin başarısını arttırır.

✅ Görsellik ön planda olduğu için dikkat süreleri daha uzun olur, daha kolay derse odaklanırlar.

✅ Akıllı tahta kullanımı öğrencinin kendine güven duymasını sağlar ve öğrencinin motivasyonunu arttırır.

✅ Aynı zamanda öğretmenin daha donanımlı olmasını ve kendine güvenmesini sağlar.

Akıllı Tahtanın Olumsuz Yönleri:

✖Ders işleyişi sırasında oluşabilecek teknik sorunlardan dolayı ders sırasında aksaklık meydana geleceğinden ders ve öğrenciler olumsuz etkilenir.

✖Öğretmen akıllı tahtanın kullanımını tam olarak bilmediğinden, akıllı tahtayı yeterince etkin kullanamamaktadır. Bu durum zaman kaybına neden olur.

✖ Ayrıca uzun süre akıllı tahtaya bakan öğrencide göz problemlerine neden olur.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir