Zabıt Katipliği mülakat soruları;

CUMHURBAŞKANLARI 1. M. Kemal Atatürk   ( 1881  – 1938 )  Görev süresi: 29.10.1923  –  10.11.1938  (4 dönem, CHP) 2. İsmet İnönü  ( 1884  – 1973 ) Görev süresi: 11.11.1938  –  22.05.1950  (4 dönem, CHP) 3. Celal Bayar   ( 1883  – 1986 ) Görev süresi: 22.05.1950  –  27.05.1960  (3 dönem, Demokrat Parti) 4. Cemal Gürsel   ( …