vergi uygulamaları ders notu;

Açıköğretim Vergi Uygulamaları Ders Notları (Maddeler Halinde) ▬ Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar ▬ Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir. ▬ Kendisi mükellef olmadığı halde, mükellefle ilişkisi nedeniyle verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevlerin yerine getirilmesi açısından vergi …