türkiyede felsefenin gelişimi özetleri;

  TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ 2   VARLIK VE BİLGELİK FELSEFESİ   UNİTE 1 İlk filozofların  varlık sorununu arkhe olarak adlandırdık­ları sorunu temellendirme çabalarıyla başlanmış. Modern dönem Türk düşünürleri varlık sorunuyla yakından ilgilenmişlerdir. Takiyettin Mengüşoğlu, düşüncelerini yeni ontoloji açısından geliştirerek varlık so­rununun temel özelliklerini öne çıkarmıştır. H. Ziya Ülken, konuyla ilgili başlı ba­şına bir kitap yazarak, …