TMS konu anlatımı;

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (KONU ANLATIMI) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Amaç ve statü Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kavramsal Çerçeve bir Standart değildir. Dolayısıyla herhangi bir ölçüm veya açıklama konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçeve’deStandartlardan herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus yer almamaktadır. …