Etiket «ticaret hukukunda neler değişti»

TİCARET HUKUKUNDA ÖNEMLİ SÜRELER 1- Ticari işletmenin devrinde eski borçlardan dolayı devralan ve devir edenin müteselsil sorumluluk süresi 2 yıldır. 2- Ticari işletmenin rehininde sicile tescil süresi kaldırılmıştır. En kısa sürede gerekli ilgili sicillere tescil edilmesi gereklidir. (Eskiden 10 gündü) Ticari işlemlerde taşınır rehininde, rehne konu mallara ilişkin değer biçme süresi 3 gün içinde yapılır …