temel mali tablolar nelerdir;

FİNANSAL (MALİ) TABLOLAR: ÖZELLİKLERİ: 1 -Anlaşılabilir 2-İhtiyaca uygun 3-Güvenilir ve doğru 4-Karşılaştırılabilir 5-Zamanında hazırlanmış 6-Anlamlı olmalı. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine Finansal tablolar göre 2’ye ayrılır: A)TEMEL MALİ TABLOLAR B)EK MALİ TABLOLAR 1- Bilanço 2-Gelir Tablosu 1-Fon Akım Tablosu 2-Kar Dağıtım Tablosu 3-Satışların Mali Tablosu 4-Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynak Değişim Tablosu İlgili Kategoriler Mülakat …