sudur teorisi;

ORTAÇAĞFELSEFESİ ÜNİTE :1     İSLAM DÜNYASINDA FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE HAREKETLERİNİN DOĞUŞU İslam dünyasInda ilk özgün ve olgun ürünlerini VIII-XII  felsefe çalışmalarına başlamadan önce özünde islam dininin inanç, ahlak ve hukuk ilkeleri temelinde ilmî ve fikrî tartışmaların yapılageldiği bilinmektedir.Hz Ömer döneminde islam’ın Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’a kadar yayılması Müslümanların farklı inanç …