solow artığı;

Solow artığı (Solow residual) 1950″li yılların sonuna doğru R. Solow”un ortaya koyduğu, bir ekonominin toplam üretimindeki artışın emek ile sermayede meydana gelen büyüme ile açıklanamayan kısmı.. gy= agl + (ı-a) gk + z olarak ifade edilen toplam üretim fonksiyonundaki z değeri. gy üretimin yıllık artış oranı, gl emeğin büyüme oranı, gk sermayenin büyüme oranı, a üretim içindeki emeğin görece …