peçeleme sözleşmesinin anlamı;

PEÇELEME : Vergi yükümlülerinin özel hukuktaki sözleşme serbestisini kullanarak, vergi kanunlarını dolanmalarıdır. Peçelemede yükümlülerin ulaşmak istedikleri iktisadi sonuçla uyumlu olmayan bir işleme haksız vergisel çıkar sağlamak amacıyla başvurmaları söz konusudur.Vergi borcu azaltılmaya veya sıfırlanmaya çalışılır. Kanuna karşı hilenin vergi hukukuna uyarlanmış halidir ve hakkın kötüye kullanımını teşkil eder. Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü …