Etiket «öz yaşam öyküsü nedir»

OTOBİYOGRAFİ (ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ) Öğretici metindir. Kişisel hayatı konu alır. Bir kişinin kendi yaşamını yazılı olarak anlatmasıdır. Belge ve fotoğraflara yer verilebilir. Kişinin gelecek kuşaklarca tanınmasını sağlar. Biyografinin birçok özelliğini taşır. 1.kişili anlatım kullanılır.  Genellikle “…doğdum.”, “…doğmuşum.”, “…mezun oldum.” vb. ifadeler kullanılır. Özneldir. Yazar tarafsız davranamaz. Gerçekler göz ardı edilmemelidir. Yazarın kendi özel dünyası ile …