Etiket «osmanlı duraklama siyasi olaylar»

DURAKLAMA DÖNEMİ SİYASÎ GELİŞMELER ✎ III. Murat dönemi İran ile Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. ✎ III. Mehmet – Avusturya ile Haçova savaşı yapıldı. Batı da kazanılan son meydan savaşıdır. ✎ I. Ahmet döneminde Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması imzalanmıştır. NOT: Avusturya arşidükü (prensi) Osmanlı padişahı ile denk sayılmış ve …