Öğretim Yöntem ve Teknikleri;

Deney Tekniği Anahtar Kelimeleri Bilimsel bir gerçeği sınama – Kontrollü ortam – güvenlik tedbirleri ………………………………………………………………………………. Görüş Geliştirme Tekniği Anahtar Kelimeleri Zıt, karşıt ve çelişkili konular- tamamen katılıyorum-hiç katılmıyorum aralığı ……………………………………………………………………………………………………… Programlı Öğretim Tekniği Anahtar Kelimeleri Hem davranışçı hem bireysel model, pekiştirme ilkeleri – KEBAB ( Küçük adımlara – Etkin Katılım – Bireysel hız – Anında …