Etiket «oecd nedir»

OECD’NİN AÇILIMI: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ya İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatıdır. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961’de kurulmuş uluslararası bir örgüttür.Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı OEEC nin isminin değiştirilmesi ve üyelik kapsamının genişletilmesiyle faaliyetine başlamıştır. Türkiye, toplam 34 üyesi bulunan örgütün kurucu üyesidir. OECD ülkelerinin çoğunun ekonomisi iyi durumdadır. Merkezi …