ödenek aktarma nasıl yapılır;

BÜTÇELERİN UYGULANMA ESASLARI Ödeneklerin Kullanılması:Genel bütçe esasındaki kamu idareleri ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde nakit planlaması da dikkate alınarak vize edinilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlına göre kullanılır. Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir. Ödenek Aktarmaları:Ödenek aktarmaları kanunlarla …