normal bakım;

Özel Maliyet: Kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler (Normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç ) söz konusu taşınmazın işletme tarafından kullanılması için yapılan ve kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak yada sökülmesi halinde bir değer taşımayacak olan tesisatın bedeli bu hesapta izlenir. Bu …