mülkiyet hakkı ne demektir;

MÜLKİYET HAKKI: Sahibine bir eşyayı kullanma, ondan faydalanma ve onunla ilgili her türlü tasarruflarda bulunma yetkilerini veren sınırsız ve tam bir ayni haktır. Yani malikin sahip olduğu mal üzerinde yasa çerçevesi içinde dilediğince tasarruf edebilmesidir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları