matrah;

Abatament Yöntem nedir? Azaltma anlamına gelir. Matrahta yapılan indirimin sabit miktarlı olamayıp,  her matrah diliminde giderek azalan şekilde uygulamasına denir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Advalorem: Matrah, bir mal ya da hizmetin parasal değeri üzerinden hesaplanıyorsa advalorem; hacmi, alkol derecesi, miktarı gibi fiziksel ölçüler ile hesaplanıyorsa, spesifik yöntem kullanıyor demektir. Kdv, gelir vergisi vs. advalorem, mtv ise spesifiktir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları