Etiket «mali tevzin ne demektir»

Mali tevzin (mali denkleştirme):Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki Kaynak/Gelir paylaşımı ve hizmet/gider bölüşümü gibi mali ilişkilerin düzenlenmesine mali tevzin denir. Örn: Kızılay da yapılacak olan kamu hizmetlerinin ve Kızılay da toplanacak kamu gelirlerinin Çankaya belediyesi,Ankara büyük şehir belediyesi Ankara il özel idaresinden oluşan yerel yönetimlerle merkezi idare arasında paylaşımına mali tevzin denir. Her yerel yönetim …