mali müşavirler hangi belgeleri kullanır;

MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER Vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler a- Fatura b- Sevk irsaliyesi c- İrsaliyeli fatura d- Perakende satış vesikaları e- Gider pusulası f- Müstahsil makbuzu g- Serbest meslek makbuzu h- Ücret Bordrosu i- Taşıma irsaliyesi j- Yolcu listesi k- Günlük müşteri listesi 2- Türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgeler a- Kambiyo senetleri I- Çek II- …