mahalli idareler notları;

DEVLETİN amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük tolulukların yönetimi  biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk kez AMERİKADA ortaya çıkmıştır. İlk yerel yönetim birimi olark kabul edilen örgütlenmelerin Antik çağ örneği SİTEDİR Roma imp.döneminde yönetsel özerkliği bulunan ilk yerel yönetim MUNİCİPEDİR. Antik Yunan da ortaya çıkan ilk yerel yönetim örnegi …