maddi olmayan duran varlıklar ders notu;

ÜNİTE 1 MALİ DURAN VARLIKLAR Duran varlıklar: bir işletmede işletme faaliyetlerinde kullanmak veya yararlanmak amacı ile edinilen ve bir yıldan kısa sürede paraya çevrilmeleri, satılması veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır. Duran varlıklar genel olarak mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar olarak 3’e ayrılır. Mali Duran Varlıklar Kapsamındaki Finansal Varlıklar: Mali duran varlıklar …