letrizm;

Letrizm İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen ve öncülüğünü Romen asıllı İsidore Isou’nun yaptığı bir şiir akımıdır. Dadaizmle bazı hususlarda benzerlik gösteren ve önemli ölçüde bu akımdan doğan letrizm, mevcut şiir-edebiyat anlayışlarının tamamını reddeden ve bütünüyle yıkmak isteyen bir anlayıştır. Söz konusu reddediş, şiirin sadece bilinen birtakım genel ifade biçimlerine, şekline, muhtevasına değil, dilin yüzyıllar içinde …