Etiket «kpss öğretim teknolojileri notları»

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN  FAKTÖRLER 1.Hedeflere uygun olmalıdırı(Kazanım-Amaç-Öğrenciye  Kazandırılacak Davranış) 2.Öğrenci  özelliklerine uygun olmalıdır.(Yaş düzeyi-cinsiyet) 3.Sınıfın fiziksel özelliklerine uygun olmalıdır. 4.Araç-gerecin taşıdığı  özellikler(Dayanıklılık,Ekonomiklik,Kullanışlılık) 5.Araç gerecin elinde varlığı 6.Konunun özellikleri araç gereç seçimini etkiler. ARAÇ GEREÇ KULLANMANIN YARARLARI 1.Öğretim daha etkili ve verimli olur. 2.Somutluk artar. 3.Duyu organları sayısı artar. 4.Kalıcılık artara. 5.Öğretimin …