kpss inkilap tarihi soru cevap;

Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı padişahı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap :III. Selim – II. Mahmut 1606-1609 yıllarında Anadolu’daki Celali isyanlarını bastıran sadrazam hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap: Kuyucu Murat Paşa Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler hangileridir? Cevap:İngiltere – Fransa Büyük Bulgaristan’ı kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: …