klasik iktisat nedir;

Klasik Görüş:Sanayi devrinin gerçekleşmesi ile Fizyokratların ortaya koyduğu ekonomik sistemi yeniden tamlayan Klasik iktisatçılar Liberal iktisadi Görüşü ortaya koymuştur. Serbest Piyasa ekonomisi ve rekabet Görülmeyen el ilkesi-Laissez faire- arz ve talep piyasayı düzenler. Tam rekabet piyasası koşulları Atomize olma özelliği ( çok sayıda satıcı ve alıcı) Mobilite (piyasaya giriş çıkış serbest) Homojenlik (ürünler aynı görünüm …