kavramlar;

Net Hata ve Noksan (Net Errors and Omissions) Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Net hata ve noksan kalemi, ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanır. Net hata ve …

Ekonomide Isınma Ekonominin ısınması en basit biçimiyle GSYH büyümesinin, sağlam kaynaklara dayanmaksızın, potansiyel büyümenin ötesine geçmesi anlamına geliyor. Potansiyel büyüme oranı da çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Uzun yıllar büyüme ortalaması potansiyel büyüme oranı olarak kabul edilebilir. Örneğin Türkiye için potansiyel büyüme oranı yüzde 5’tir. Buna göre ekonomi yüzde 5’ten yavaş büyüyorsa potansiyelini kullanamıyor, yüzde 5’ten hızlı …

Devlet memurların disiplin cezaları Cari açık Sedüler vergi Üniter vergi Tobin vergisi Forfating Dolaylı ve dolaysız vergi Olivera Tanzi Etkisi Vergi sorumlusu vergi mükellefi Etkinlik Etkililik Karşılaştırmalı Üstünlükler Tacirin özellikleri Anayasa mahkemesine itiraz yolu Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı seçilme şartları. Gelir hipotezlerini Nisbi gelir hipotezini Açık finansman nedir Döviz ile efektif döviz arasındaki fark Harcama vergileri …

Orta Gelir Tuzağı: Orta gelir seviyesine ulaşmış ekonomilerin, çok uzun yıllar boyunca bu seviyede kalıp, yüksek gelirli grup seviyesine sıçrayamamalarını ifade etmektedir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları