karl marx;

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ Ekonomide çalışanların ezici çoğunluğunun sanayide olduğu toplumdur.Ekonomik yaşam kentsel yöne kayıyor.Sanayiyle beraber fabrikalar kurulması köy yaşamında olan köylülerin burada işçi olması sonucunu doğuruyor.Bunun yanı sıra zanaatkarlarda fabrikaya yöneliyor. Kent Odaklılık-Sanayi ve Fabrikalar    + Hizmet Sektörü -Kapitalist işletme (Bu işletme bir sermayedara(patron) aittir. -Bu işletmelerde üretimi işçiler yapıyor. -İşçinin 2 özelliği var: 1-Üretim …

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK • Bu kavramların dönüm noktası, 1789 Fransız devrimi ve Kapitalist toplumlardır. Farklılaşma : • İnsanlar ve gruplar arasında fiziksel, biyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel ve Sosyal bir çok farklılık bulunmaktadır. İmtiyaz : • Toplumda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılır. Tarih İçinde Tabakalaşma …