kanun yararına bozma nedir;

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI: Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın Yenilenmesi’ dir. Kanun Yararına Bozma ( Kanun Yararına Temyiz): Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca ilk derece mahkemesi olarak verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine …