kamusal karar alma süreci nedir;

Rasyonalite ve Maksimand İlkesi: Kamu tercihi teorisine göre bireyler rasyonel ve tutarlı tercihlere sahiptir. Bireyler kamusal kararların alınmasında, özel ekonomideki gibi rasyonel davranırlar. Bu ilke bağlamında, kamu tercihi teorisi kamu kesimindeki amacın kamu yararını en çoklaştırmak olduğu tezine karşı çıkar. Kamusal karar sürecinde herkes bulunduğu konuma göre kendi çıkarını en çoklaştıracak tercihlerde bulunur. Özel tercihlerde olduğu gibi kamusal tercihlerde de …