kamu maliyesinin özellikleri nelerdir;

KAMU MALİYESİNİN GÖREVLERİ: Piyasa başarısızlığı : Richard musgrave tarafından devletin temel fonksiyonları olarak 3 temel başlıkta ortaya atılmıştır.Bunlar kaynak tahsisinde etkinlik, gelir dağılımında adalet ve ekonomi istikrarın sağlanmasıdır. Kaynak tahsisi görevi:devletin kaynak tahsisi görevine karışması.piyasa başarısızlıklarını düzeltme ve başarısızlığının etkilerini azaltacak önlemler almasıdır.Ekonomik kaynak tahsisini bozan durumlar; Ortak mal kaynaklar:Serbest mal ve ortak mallarda malın mülkiyeti …